Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje

Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje
Projekto numeris

 

Nr. S-564
Trukmė 2020.11.10–2022.06.09
Projekto koordinatorius Lietuvos sporto universitetas
Projekto partneriai Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras, Lietuvos fizinio aktyvumo asociacija
Projekto programa / priemonė / veikla II prioritetas – sveikos gyvensenos skatinimas. Priemonė 2.2.3. Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo testų rinkinio (baterijos) sukūrimas ir jų pritaikomumo išbandymas arba tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje
Projekto apibūdinimas Pasaulinė sveikatos organizacija yra konstatavusi, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra pagrindinis lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnys ir turi neigiamą poveikį psichinei sveikatai ir gyvenimo kokybei. Pastaraisiais metais didelis mokslininkų dėmesys buvo sutelktas fizinio aktyvumo, kaip prevencinės priemonės nuo neinfekcinių ligų skatinimui, tačiau yra mokslinių tyrimų, patvirtinančių, kad asmens fizinis pajėgumas tiksliau nei fizinio aktyvumo lygis prognozuoja mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei kūno masės indekso pokytį su amžiumi. Pavyzdžiui, mažėjanti, nepakankama plaštakos suspaudimo jėga yra stiprus prognostinis su sveikata susijusios rizikos veiksnys vidutiniame ir vyresniame amžiuje. Šie moksliniai argumentai pagrindžia fizinio pajėgumo testavimo svarbą vertinant asmens fizinę būklę ir prognozuojant riziką sveikatai visais amžiaus tarpsniais.

Atsižvelgiant į aukščiau minėtas priežastis, projekto metu bus siekiama adaptuoti informatyviausius, plačiai naudojamus epidemiologiniuose tyrimuose fizinio pajėgumo vertinimo testus: vyresnio amžiaus asmenų grupei senjorų fizinio pajėgumo testavimo bateriją pridedant plaštakos suspaudimo jėgos testą; suaugusiųjų asmenų grupei ALPHA-FIT testų bateriją sudarytą ir validuotą švedų mokslininkų Eurofit testų baterijos pagrindu.

Testų validavimas ir pritaikymas Lietuvos populiacijai turėtų neabejotiną mokslinę reikšmę atliekant palyginamąją rezultatų analizę. Išsamus Lietuvos gyventojų populiacijos fizinio pajėgumo vertinimas turėtų mokslinę ir praktinę vertę stebint ir vertinant sociodemografinių veiksnių reikšmę fizinio pajėgumo rodiklių kaitai Lietuvos regionuose. Sudarytos fizinio pajėgumo referentinės skalės bei parengtos rekomendacijos fizinio pajėgumo stiprinimui galės būti naudojamos ne tik visuomenės sveikatos biurų veikloje, bet ir pirminės sveikatos priežiūros centruose atliekant profilaktinius sveikatos vertinimus. Kauno rajono savivaldybės gyventojų imties fizinio pajėgumo testavimo modelis galės būti taikomas kitose Lietuvos savivaldybėse. Longitudinis Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo tyrimas galėtų būti viena iš visuomenės sveikatos biurų veiklų stebint gyventojų fizinės sveikatos kaitos procesą. Adaptuota ir validuota fizinio pajėgumo vertinimo testų baterija bei rezultatų vertinimo skalės pagal sveikatos rizikos zonas įgalins jos naudotojus apibendrinti vertinimo rezultatus bei teikti fizinio aktyvumo rekomendacijas. Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo vertinimo skalių parengimas padės efektyviau įgyvendinti Nacionalinę fizinio aktyvumo skatinimo strategiją, taikant tikslines  intervencijas. Baigus projektą Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo testavimą bus galima vykdyti nuolat, remiantis sukurta metodika ir video instrukcijomis. Lietuvos sporto universitetas nuolatos teiks konsultacijas tolesnės veiklos vykdymui, taip pat galės būti vykdomi specialistų mokymai pagal poreikį.

Projekto tikslas – adaptuoti suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinį (bateriją) ir parengti rekomendacijas fizinio pajėgumo testų rinkinio (baterijos) naudojimui Lietuvoje.

Numatomos vykdyti veiklos: atlikti 18 – 64 metų amžiaus ir 65 metų ir vyresnių asmenų fizinio pajėgumo testavimą; nustatyti ribinių rezultatų vertes ir parengti vertinimo skales; parengti metodinę priemonę 18 – 64 metų amžiaus ir 65 metų ir vyresnių asmenų fizinio pajėgumo testavimui ir vertinimui su video turiniu; organizuoti seminarus visuomenės sveikatos biurų darbuotojams.

Kontaktinis asmuo Vida Janina Česnaitienė, el. p. vida.cesnaitiene@lsu.lt
Projekto naujienos Lietuvos sporto universiteto mokslininkai adaptuos suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinį (bateriją) bei parengs jo rekomendacijas naudojimui Lietuvoje.

 

Metodinė medžiaga

Video:

Suaugusių 18-64 metų asmenų fizinio pajėgumo vertinimo metodika

65 metų ir vyresnių asmenų fizinio pajėgumo vertinimo metodika