Lietuvos sporto universiteto mokslininkai adaptuos suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinį (bateriją) bei parengs jo rekomendacijas naudojimui Lietuvoje

Lietuvos sporto universitetas (toliau – LSU) kartu su partneriais (Kauno rajono visuomenės sveikatos biuru, Lietuvos fizinio aktyvumo asociacija) nuo 2020 m. lapkričio 10 d. vykdo projektą „Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje“, kurį finansiškai remia Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, administruojamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Pasaulinė Sveikatos Organizacija remdamasi prestižiniame mokslo žurnale Lancet Global Health 2019 metais publikuotais 9 milijonų žmonių tyrimo rezultatais konstatavo, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra pagrindinis lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnys ir turi neigiamą poveikį psichinei sveikatai ir gyvenimo kokybei. Neabejojama, kad reguliarus fizinis aktyvumas gerina fizinį pajėgumą ir sveikatą. Pastaraisiais metais didelis mokslininkų dėmesys buvo sutelktas fizinio aktyvumo, kaip prevencinės priemonės nuo neinfekcinių ligų skatinimui, tačiau yra mokslinių tyrimų, patvirtinančių, kad asmens fizinis pajėgumas tiksliau nei fizinio aktyvumo lygis prognozuoja mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei kūno masės indekso pokytį su amžiumi. Šie moksliniai argumentai pagrindžia fizinio pajėgumo testavimo svarbą vertinant asmens fizinę būklę ir prognozuojant riziką sveikatai visais amžiaus tarpsniais.

Atsižvelgiant į fizinio pajėgumo testavimo svarbą, bus įgyvendinimas projektas, kurio tikslasadaptuoti suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinį (bateriją) ir parengti rekomendacijas fizinio pajėgumo testų rinkinio (baterijos) naudojimui Lietuvoje. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą, bus atnaujinamos Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo referencinės skalės, remiantis naujausiais Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo rezultatais. Adaptuotas ir validuotas fizinio pajėgumo vertinimo testų rinkinys bei rezultatų vertinimo skalės įgalins jos naudotojus apibendrinti vertinimo rezultatus bei teikti fizinio aktyvumo rekomendacijas. Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo vertinimo skalių parengimas padės efektyviau įgyvendinti Nacionalinę fizinio aktyvumo skatinimo strategiją, taikant tikslines intervencijas. Prie strategijos įgyvendinimo prisidės 10-yje apskričių organizuojami seminarai, skirti visuomenės sveikatos biurų ir kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų darbuotojams. Seminaruose bus supažindinama ir apmokoma naudoti sukurta fizinio pajėgumo testavimo metodika.

Projekte numatytas veiklas įgyvendins LSU mokslininkai – dr. Vida Janina Česnaitienė, dr. Kristina Visagurskienė ir dr. Nerijus Masiulis, turintys ilgalaikę mokslinę ir praktinę patirtį sveiko senėjimo srityje.

Tikimasi, kad projekto metu sukurti rezultatai – sukurta metodika ir video instrukcija – leis Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo testavimą vykdyti nuolat. Atsižvelgiant į esamą poreikį, Lietuvos sporto universitetas planuoja vykdyti specialistų mokymus testavimo atlikimui ir teikti konsultacijas tolesnės veiklos vykdymui.