Skelbiama kandidatų į Lietuvos sporto universiteto Tarybą registracija

Lietuvos sporto universitetas, vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto Statuto ir Lietuvos sporto universiteto Tarybos sudarymo reglamento nuostatomis, skelbia kandidatų į Universiteto Tarybos tris vietas registraciją ir rinkimų tvarką.

Registracija vykdoma į LSU Tarybos III kvotos Senato patvirtintas Universiteto interesų sritis:
1. Ryšiai su socialiniais partneriais, su verslo įmonėmis, inovacijos, lėšų pritraukimas;
2. Strateginiai įmonės klausimai, procesų valdymo tobulinimas;
3. Universitetų valdymo patirtis, aukštojo mokslo sistemos išmanymas.

Pagal Lietuvos sporto universiteto Tarybos sudarymo reglamentą III kvotos Tarybos narius renka Senatas. Kandidatu į Tarybos narius gali būti asmuo, iki nurodyto termino pateikęs prašymą kandidatuoti į Tarybą, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatyme ir Lietuvos sporto universiteto Tarybos sudarymo reglamente nustatytus reikalavimus.

2022 m. gegužės 17 d. 14.00 val. Centrinių rūmų 218 aud. vyks Senato posėdis, kuriame bus svarstoma kandidatų į Lietuvos sporto universiteto Tarybą atitikties reikalavimų tvirtinimas.

2022 m. gegužės 19 arba 20 d. (tiksli data ir laikas bus paskelbti po kandidatų registracijos pabaigos) Centrinių rūmų 215 aud. vyks vieša kandidatų diskusija.

2022 m. gegužės 26 d. 14.00 val. Centrinių rūmų 218 aud. vyks rinkimams skirtas LSU Senato posėdis.

III kvotos kandidatai į Lietuvos sporto universiteto Tarybą registruojami nuo 2022 m. balandžio 25 d. 10.00 val. iki 2022 m. gegužės 13 d. 16.00 val. darbo valandomis LSU Žmogiškųjų išteklių ir strateginio valdymo departamente (Centriniai rūmai, 223 kab., Sporto g. 6, Kaunas).

Lietuvos sporto  universiteto Tarybos sudarymo reglamentas
Kandidato į Lietuvos sporto universiteto Tarybą prašymas