LSU kviečia sporto trenerius ir kūno kultūros mokytojus į projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ mokymus

Lietuvos sporto universitetas, bendradarbiaudamas su Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir užsienio partneriais, kviečia į Erasmus+ Sportas programos projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ (Sport against violence and exclusion / SAVE) mokymų ciklą, skirtą sporto trenerių bei kūno kultūros mokytojų, dirbančių su 6–14 m. vaikais, smurto ir socialinės atskirties apraiškų mažinimo kompetencijoms ugdyti.

Projekto esmė: šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbu puoselėti tokias vertybes, kaip pagarba ir įtrauktis bei kovoti su smurtu bei atskirtimi. Dėl savo požiūrio ar asmeninių patirčių sportinėje veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir moksleiviai gali elgtis netolerantiškai ar šiurkščiai. Tikime, kad sportas yra viena iš geriausių asmenybės formavimo priemonių, todėl svarbu mokyti ir puoselėti teigiamas vertybes bei tinkamai reaguoti į negatyvaus elgesio apraiškas.

Projekto siekis – įgalinti kūno kultūros mokytojus ir trenerius naudoti tinkamus metodus ir priemones reaguojant į mokinių ir jaunuolių demonstruojamas neigiamas nuostatas, dėl kurių kyla smurtas ar atskirtis.

Pagrindiniai projekto tikslai:
Atpažinti ir ugdyti tokius įgūdžius ir kompetencijas, kaip drausmė, komandinis darbas ir atkaklumas per savišvietą sporto srityje.
Remti mėgėjams skirtus sporto klubus bei skatinti juos įtraukti jaunimą į sportinę veiklą.
Remti tarpkultūrinį dialogą, puoselėti priklausymo grupei jausmą ir norą dalyvauti, taip skatinant socialinę sanglaudą ir visuomenės integraciją.

Mokymų programą sudaro penkios temos:
1. Smurto ir atskirties atpažinimas ir psichologinės ypatybės sporte
2. Asmeninių ir socialinių (grupinių) santykių ugdymas sporte
3. Šeimos ir trenerio santykių plėtojimas, paremtas pasitikėjimu ir tarpusavio supratimu
4. Visuomenės pokyčių įgalinimas per sportą
5. Išankstinis nusistatymas bei smurto ir atskirties problemų sprendimo aspektai

Dalyvavusiems visuose mokymuose, bus išduodami 30 išklausytų valandų (astronominių) pažymėjimai. Dėl riboto vietų skaičiaus į nemokamus mokymus priimsime 25 dalyvius.
Mokymai vyks Lietuvos sporto universitete (Sporto g. 6, Kaunas), Centrinių rūmų 111 auditorijoje.

Planuojamos mokymų datos ir laikas (gali būti tikslinama):
Gegužės 3 d. nuo 09:00 val. iki 17:00 val. (6 val.) SAVE_mokymu programa_05_03
Gegužės 10 d. nuo 10:30 val. iki 18:00 val. (6 val.) SAVE_mokymu programa_05_10
Gegužės 17 d. nuo 09:00 val. iki 17:00 val. (6 val.) SAVE_mokymu programa_05_17
Gegužės 31 d. nuo 09:00 val. iki 17:00 val. (6 val.) SAVE_mokymu programa_05_31
Birželio 7 d. nuo 09:00 val. iki 17:00 val. (6 val.) SAVE_mokymu programa_06_07

Registracija į mokymus vykdoma iki balandžio 24 d. (imtinai).
Registracija ir išsamesnė informacija: project@lsfs.lt

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.sportsave.eu/ arba feisbuke https://www.facebook.com/sportagainstviolence/