Bibliotekoje organizuojami mokymai

LSU bibliotekos mokymų planas 2020 m. vasario mėn.

Biblioteka kiekvieną mėnesį Universiteto bendruomenės nariams organizuoja mokymus įvairiomis aktualiomis temomis. Mokymų metu suteikiama informacija apie bibliotekos prenumeruojamus ir atvirosios prieigos elektroninius išteklius, supažindinama su pagrindiniais bibliotekos paieškos įrankiais – bibliotekos elektroniniu katalogu ir virtualia biblioteka, konsultuojama mokslo publikacijų klausimais.

Mokymų temos:

Paieška LSU prenumeruojamuose elektroniniuose ištekliuose

Supažindiname su prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios teikia prieigą prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų ir kitų dokumentų. Sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką.

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks

Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visatekstį dokumentą.

Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP)paieška Clarivate Analytics, Scopus duomenų bazėse

Suteikiame informaciją apie LSU mokslininkų (publikacijų) vertinimą Lietuvoje ir pasaulyje, vertinimo metodą bibliometriją/mokslometriją ir pagrindines jų duomenų bazes Clarivate Analytics, Web of Science ir Scopus bei jų naudojamus vertinimo rodiklius IF, AIF, SNIP. Taip pat sužinosite, kaip apskaičiuoti H indeksą, kaip pasirinkti tinkamą leidinį publikuotis ir išvengti grobuoniškų žurnalų.

Bibliotekos interneto svetainėje skelbiamos kiekvieno mėnesio mokymų temos ir datos:

https://www.lsu.lt/biblioteka/biblioteka1/mokymai/