Mokymai

Bibliotekoje nuolat organizuojami mokymai ir teikiamos konsultacijos.

Mokymų temos:

  • Įvadiniai mokymai pirmo kurso studentams;
  • Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis ProQuest RefWorks;
  • Informacijos paieška LSU kataloge ir virtualioje bibliotekoje;
  • Informacijos paieška LSU prenumeruojamuose elektroniniuose ištekliuose;
  • Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieška Clarivate Analytics, Scopus DB.

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Mokomoji  medžiaga:

Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas

Esant studentų ir dėstytojų pageidavimui, gali būti organizuoti papildomi mokymai. Dėl mokymų organizavimo  kreipkitės į vyresn. bibliotekininkę  el. paštu vilija.bukauskiene@lsu.lt arba vidaus tel. 208.