Žurnalo „Reitingai“ vertinime – dėmesys LSU akademiniam personalui

Žurnalas „Reitingai“ paskelbė naujausius aukštųjų mokyklų vertinimus. Geriausio vertinimo Universitetas sulaukė pagal reitingo kriterijus „Esamas ir ateities akademinis personalas“, „Studentų požiūris į savo universitetą“ ir „Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje“.

Pagal reitingo kriterijų „Esamas ir ateities akademinis personalas“ yra ketvirtas iš vienuolikos valstybinių universitetų Lietuvoje – surinko 5,38 iš galimų surinkti 10 taškų.
Čia buvo vertinama: 
1. Sąlyginio akademinio personalo (skaičiuojami sąlyginiai akademiniai darbuotojai, dirbantys visu etatu) ir studentų skaičiaus santykis. (1 tšk.) NŠA, Universitetai
2. Dėstytojų iki 35 metų skaičiaus santykis su visais dėstytojais. (1 tšk.) NŠA, Universitetai
3.1 Mokslo / meno daktarų santykis su visais dėstytojais. (4,5 tšk.) NŠA ir Universitetai
3.2 Pripažintų menininkų santykis su visais dėstytojais. (0,5 tšk.) Universitetai
4. Studentų, apsigynusių mokslo / meno daktaro disertacijas 2019 m. santykis su visais 2015 m. į doktorantūrą įstojusiais doktorantais. (1 tšk.) LMT, NŠA, Universitetai

Pagal kriterijų „Studentų požiūris į savo universitetą“ LSU užėmė septintą vietą. Universiteto studentai skyrė 4.6 iš 6 taškų.
Studentų buvo prašome įvertinti:
1. Dėstytojai suprantamai, nuosekliai išaiškina savo dėstomų dalykų medžiagą. (0,5 tšk.)
2. Dėstytojai pateikia kūrybines užduotis, paskaitų metu taikomi įvairūs dėstymo metodai. (0,5 tšk.)
3. Dėstytojai puikiai išmano savo dėstomus dalykus. (0,5 tšk.)
4. Atsiskaitymų vertinimo procedūros ir pažymiai yra objektyvūs ir nešališki. (0,5 tšk.)
5. Visos studijoms reikalingos priemonės yra lengvai pasiekiamos (knygos, vadovėliai, internetines duomenų bazės ir kt.) (0,5 tšk.)
6. Auditorijos bei kitos patalpos yra geros būklės ir turi visą reikalingą techninę įrangą. (0,5 tšk.)
7. Universitete suteikiama galimybė laisvai pasirinkti studijų dalykus ir susidaryti individualų studijų planą.
8. Universiteto administracijos atstovai su studentais bendrauja mandagiai, profesionaliai ir laiku suteikia reikiamą pagalbą. (0,5 tšk.)
9. Studentai yra įtraukiami į universitete vykstančius studijų kokybės užtikrinimo procesus (administracija atlieka studentų apklausas, studentai skatinami tobulinti studijų programas). (0,5 tšk.)
10. Universitetas siūlo įvairios postudijinės veiklos (sporto, meno būreliai, įvairios draugijos ir pan.) (0,5 tšk.)
11. Atsiskaitymų metu studentai dažnai nusirašo vienas nuo kito ar naudojasi paruoštukėmis. (0,5 tšk.)
12. Mano universitete studentai, rašydami įvairius rašto darbus, dažnai panaudoja kitų asmenų darbą ar jų ištraukas, nenurodydami autoriaus. (0,5 tšk.)
Pastaba: Studentai vertino savo universitetus balais, nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai). Apklausą, žurnalo „Reitingai“ užsakymu, atliko sociologinių tyrimų bendrovė „Prime Consulting“.

Pagal kriterijų „Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje“ LSU yra 8-as iš 11-os.
Čia buvo vertinama:
1. Užsienio kalba dėstomų registruotų / akredituotų studijų programų (kuriose 2019–2020 m. m.  studijavo studentų) skaičiaus santykis su visomis studijų programomis (kuriose 2019–2020 m. m. studijavo studentų). (1 tšk.) Universitetai, NŠA, SKVC
2. Akredituotų jungtinių („joint degree“) studijų programų (kuriose 2019–2020 m. m.  studijavo studentų) su užsienio universitetais santykis palyginti su visomis akredituotomis studijų programomis (kuriose 2019–2020 m. m.  studijavo studentų). (4 tšk.) Universitetai, NŠA
3. Pirmos pakopos ir vientisųjų studijų studentų užsieniečių, studijuojančių (2019–2020 m. m. ) visą studijų programą ir siekiančių mokslo laipsnio, skaičiaus santykis su visais pirmos pakopos ir vientisųjų studijų studentais. (2 tšk.) Universitetai, NŠA
4. Antros pakopos ir laipsnio nesuteikiančių, rezidentūros studijų programų studentų užsieniečių, studijuojančių (2019–2020 m. m.) visą studijų programą ir siekiančių mokslo laipsnio, skaičiaus santykis su visais antros pakopos ir laipsnio nesuteikiančių, rezidentūros studijų programų studijų studentais. (2 tšk.) Universitetai, NŠA
5. Trečios pakopos studijų studentų užsieniečių, studijuojančių (2019–2020 m. m. ) visą studijų programą ir siekiančių mokslo laipsnio, skaičiaus santykis su visais trečios pakopos studijų studentais. (2 tšk.) Universitetai, NŠA
6. Studentų mainai: 2018 m. pagal „Erasmus“ akademinių mainų programą išvykusių studentų santykis su visais studentais, studijavusiais (2018–2019 m. m.). (1 tšk.) SMPF,
7. Studentų mainai: 2018 m. pagal „Erasmus“ akademinių mainų programą atvykusių studentų santykis su visais studentais, studijavusiais (2018–2019 m. m.). (1 tšk.) SMPF
8. Akademinio personalo mainai: 2018 m. pagal „Erasmus“ akademinių mainų programą atvykusių (iš užsienio šalių) akademinių darbuotojų santykis su visu aukštosios mokyklos sąlyginiu akademiniu akademiniu personalu, dirbusiu (2018–2019 m. m.). (1 tšk.) NŠA
9. Akademinio personalo mainai: 2018 m. m. pagal „Erasmus“ akademinių mainų programą išvykusių akademinių darbuotojų santykis su visu aukštosios mokyklos sąlyginiu akademiniu personalu, dirbusiu (2018–2019 m. m.). (1 tšk.) NŠA
10. Akademinių darbuotojų užsieniečių, dirbančių nuolatos (2019–2020 m. m. ) santykis su visais dėstytojais. (1 tšk.) Universitetai, NŠA.

Parengta pagal žurnalo „Reitingai“ informaciją