Visuotinis aukštųjų mokyklų įspėjamasis streikas

Lietuvos sporto universiteto profesinė sąjunga kviečia kartu su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu (LAMPSS) ir su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis lapkričio 28 d. 8–10 val. dalyvauti Visuotiniame aukštųjų mokyklų įspėjamame streike. Šią nepolitinę streiko akciją palaiko LSU administracija ir Studentų atstovybė.

Kviečiame Jus, nepriklausomai nuo to, kas Jūs esate ir kokius vaidmenis atliekate universitete: esate mūsų universiteto bendruomenės narys (-ė), profesinės sąjungos narys (-ė), darbo tarybos narys (-ė) ar kt., dalyvauti nurodytu laiku įspėjamajame streike, nes:

pagrindinių šios akcijos reikalavimų įvykdymas palies dalį visos aukštojo mokslo bendruomenės:

  • Lietuvos vyriausybės pažadų įvykdymas nuo 2020 m. kasmet padidinti atlyginimus dėstytojams, mokslo darbuotojams ne mažiau kaip 10 proc., iki 2025 m. bus pasiektas vidutinis darbo užmokestis, sudarantis 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio, sudarys sąlygas dėstytojams bei mokslo darbuotojams gauti konkurencingesnį darbo užmokestį.
  • Atlyginimų padidinimas neakademiniam universitetų personalui leis padidinti algas darbuotojams, kurių atlyginimai nesikeitė jau ilgą laiką.
  • Vyriausybės pažadų studentams įvykdymas padės įvesti nemokamas bakalauro studijas, o tai sukurs galimybes studijuoti valstybės lėšomis mūsų studentiškajai bendruomenės daliai.

LSU profesinė sąjunga piketą nuo 8 val. iki 10 val. organizuos ties Parodos g. – Petrausko g. pėsčiųjų perėja.

Kviečiame visus įspėjamojo streiko dalyvius dėvėti geltonas liemenes (tokias dėvi vairuotojai).

Siūlome:
Įspėjamojo streiko metu reikia būti darbo vietose, išskyrus asmenis kurie stovės piketuose.
Jei turite užsiėmimus su studentais, tai juos informuokite, kad nuo 8:00 iki 10:00 val. jūs streikuosite. Vėliau elkitės savo nuožiūra – suteikite galimybę studijuoti savarankiškai, perkelkite į kitą laiką ar surenkite paskaitą-diskusiją apie socialinę dėstytojų padėtį ir aukštojo mokslo situaciją Lietuvoje. Vietoje modulio dalyko jiems tai būtų pilietiškumo paskaita. Studentams paaiškinkite, ko reikalauja protesto dalyviai. Mes turime oficialų Studentų sąjungos raštą, palaikantį dėstytojų reikalavimus.

Kiti darbuotojai gali bendrauti tarpusavyje, dalintis patirtimi. Jei būsite kabinete vienas (a), tai užlipinkite ant durų geltoną lipnų lapelį „Streikuoju nuo 8:00 iki 10:00 val. Darbo reikalais prašau kreiptis kitu laiku.“ Jei tuo metu būsite universitete, prašome užsivilkti geltoną liemenę  – tada visi supras, kad streikuojate.

Sveikintinos iniciatyvos (teisėtos ir etiškos) viešinant žinią apie keliamus reikalavimus ir AM streiką. Kuo labiau viešinkite socialiniuose tinkluose ir būtinai naudokite grotažymes #AMstreikas, #UniStreikas.

Kilus klausimams skambinti streiko komiteto atsakingam asmeniui LSU Aurelijui Zuozai (tel. 8 686 10747) arba LAMPSS streiko komiteto atsakingam asmeniui Astai Lapinskienei (tel. 8 612 75124). Pastebėjus kitų asmenų neteisėtą veiką patys (-čios) nesiimkite jokių veiksmų neteisėtai veikai užkardyti, o informuokite streiko komiteto atsakingą asmenį LSU Aurelijų Zuozą (tel. 8 686 10747) arba LAMPSS streiko komiteto atsakingą asmenį Astą Lapinskienę (tel.  8 612 75124). Pastebėję galimai daromą žalą įstaigos turtui, keliamą pavojų asmenų sveikatai ar gyvybei nedelsiant skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir informuokite apie pavojų žmonėms ir turtui keliančią veikseną bei asmenis.

Įspėjamąjį streiką skelbiame Vyriausybei ir jos įgaliotai LR ŠMSM nevykdant Švietimo šakos kolektyvinės sutarties pasiekto susitarimo:

  • Nuo 2020 m. kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
  • Pasirašyti 2019 metų gegužės mėnesį su LAMPSS ir rugpjūčio mėnesį su mokytojais suderėtą šakos kolektyvinės sutarties papildymą ir tuo įteisinti šiais metais pasiektą susitarimą.
  • Taip pat LAMPSS reikalauja laikytis derybų metu LR Vyriausybės įgaliotos derėtis LR ŠMSM duoto pasižadėjimo proporcingai kelti ir neakademinių darbuotojų atlyginimus bei rasti tam reikalingų lėšų, taip pat, įvesti nemokamas bakalauro studijas nuo 2020 m.
  • LAMPSS reikalauja LR Vyriausybės laikytųsi derybų metu pasiekto susitarimo ir vykdyti visus kolektyvinės sutarties priedus ir kolektyvinėmis derybomis pasiektus susitarimus su visomis kolektyvinių derybų šalimis.

Tą pačią dieną, 2019 m. lapkričio 28 d., nuo 10:00 iki 12:00 val. LAMPSS rengs piketus prie LR Vyriausybės ir LR Finansų ministerijos.

LAMPSS skelbiamas įspėjamasis streikas neįvyks tik LR Vyriausybei iki 2019 m. lapkričio 27 d. sutikus ir priėmus sprendimą patenkinti visus Kolektyvinių derybų šalių kolektyvinėmis derybomis pasiektus susitarimus.

LSU Profesinės sąjungos komitetas