Universitete lankėsi Latvijos sporto pedagogikos akademijos delegacija

Lietuvos sporto universitete (LSU) lankėsi Latvijos sporto pedagogikos akademijos delegacija – rektorius prof. Juris Grants, studijų prorektorė prof. Andra Fernāte, plėtros ir mokslo prorektorius prof. Jānis Žīdens.

Per susitikimą su LSU rektore prof. dr. Diana Rėklaitiene, studijų prorektore doc. dr. Jūrate Požeriene bei sporto ir partnerystės prorektoriumi doc. dr. Vidu Bružu svečiai iš Latvijos domėjosi Universiteto Tarybos veikla ir aptarė steigimo aspektus.

Kitas svarbus Latvijos delegacijos vizito tikslas – bendrų mokslinių tyrimų organizavimas. Svečiai susitiko su Sporto mokslo ir inovacijų instituto direktoriumi prof. dr. Sigitu Kamanduliu, apžiūrėjo mokslinių tyrimų laboratoriją, dalijosi patirtimi su mokslo darbuotojais. Prof. J. Grants pabrėžė, kad ši Universiteto erdvė sudaro sąlygas plėtoti studijų ir mokslo vienovei svarbius sporto, sveikatinimo ir laisvalaikio organizavimo sričių mokslinius tyrimus.

Susitikime su LSU prof. dr. Romualdu Malinausku aptarti magistrantų ir doktorantų trumpalaikių ir ilgalaikių stažuočių, praktikų klausimai. Sporto ir turizmo vadybos (STV) katedros vedėja prof. dr. V. B. Fominienė ir Turizmo ir sporto vadybos magistrantūros studijų programos direktorė prof. dr. Biruta Švagždienė su svečiais iš Latvijos aptarė bendrų mokslinių projektų perspektyvas.

STV katedros prof. dr. Birutos Švagždienės informacija