Trečiadienį, vėlai vakare, baigėsi LKKA SMD mokslinė konferencija “Visų mokslų raktas yra klaustukas”.

Trečiadienį, vėlai vakare, baigėsi LKKA SMD mokslinė konferencija “Visų mokslų raktas yra klaustukas”. Joje apsilankė LKKA Rektorius prof. A.Skurvydas, prorektorius prof. A. Stasiulis, LKKA laikraščio “Studijų pasaulis” redaktorė  Giedrė Brazaitytė ir kt. Studentus sveikino buvę LKKA SMD pirmininkai doktorantė Neringa Baranauskienė, Vidmantas Vaičiulis, kuris dabar studijuoja Sveikatos mokslų universiteto doktorantūroje ir ten pat dirba dėstytoju.

 

Praėjus 10 min. po paskutinio pranešimo buvo aiškūs konferencijos galutiniai rezultatai. Konferencijos rezultatus pirmoji sužinojo SMD pirmininkės pavaduotoja Viktorija Videikaitė, kuriai buvo patikėta skaičiuoti komisijos  narių balus. Galutinius konferencijos rezultatus perskaitė prof. A.Stasiulis.

Sveikiname LKKA SMD mokslinės konferencijos nugalėtojus ir prizininkus bei jų vadovus. Juos matome nuotraukoje.
 
 
 
LKKA SMD BAIGIAMOJI MOKSLINĖ KONFERENCIJA „Visų mokslų raktas yra klaustukas“  

2011 m. REZULTATAI

 2011 m. balandis 20 d.

 

Vieta

Vardas, pavardė

Pranešimo tema

Moksl.vadovas

Balai

1.

Indrė Skirmantaitė

 SBM fak., 4 k.

KINEZITERAPIJOS EFEKTYVUMAS SERGANT PARKINSONO LIGA

Doc.dr.Dalia Mickevičienė

9,57

2.

Marius Vadeikis

SE fak., 3 k.

KOJOS GREITŲ TIKSLIŲ IZOMETRINIŲ  SUSITRAUKIMŲ  TIKSLUMO  KAITA GREITOJO  MOKYMOSI  METU

Dr.Edita Kavaliauskienė

9,07

3.

Giedrė Merčaitytė

 SE fak., 4 k.

VEIKSNIAI FORMUOJANTYS VARTOTOJŲ LOJALUMĄ APGYVENDINIMO SEKTORIUJ

Dr. Regina Navickienė

8,93

4.

Rasa Ryženinaitė 

SE fak.3

SPORTUOJANČIŲ PAAUGLIŲ PATYČIŲ IR VERTYBIŲ RYŠYS

Doc.dr. Ilona Tilindienė

8,93

5.

Egidijus Jaglauskas

 SE fak. 2 k.

POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ VEIKSMINGUMAS ŠIUOLAIKINĖJE ORGANIZACIJIOJE

Dėst. Kristina Čepienė

8,82

6.

Rūta Karkauskaitė

SE fak. 4 k.

SPORTININKŲ PRIETARINGUMO IR NERIMO RAIŠKA SPORTINĖJE AEROBIKOJE

Doc.dr. Saulius Šukys

8,67

7.

Audinga Kniubaitė

SE fak., 3 k

ELITO RANKININKIŲ ŪGIO, KŪNO MASĖS, VARŽYBINĖS PATIRTIES IR SPORTINIŲ REZULTATŲ SĄVEIKOS YPATUMAI

Prof. Antanas Skarbalius

8,64

 

8.

Jolita Saukaitytė

 SBM fak., 4 k.

 

BLAUZDĄ LENKIANČIŲJŲ RAUMENŲ ILGIO IR JĖGOS PRIKLAUSOMYBĖ GULINT BEI SĖDINT ESANT PĖDOS PLANTARINEI IR DORZALINEI FLEKSIJAI

Dėst. R.Kesminas

8,21

9.

Aleksandras Kitovas

 SE fak., 4 k.

SOVIETINIO LAIKOTARPIO NOSTALGINIO TURIZMO VYSTYMO
GALIMYBĖS LIETUVOJE

Dr. Regina Navickienė

8,11

10.

Vaida Jaukšaitė

SE fak. 4 k.

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO KOMPETENCIJOS RAIŠKA PROFESINĖJE VEIKLOJE

Dr.Rita Gruodytė

7,92

 

Sandra Kondrataitė

E fak., 4 k.

 

JONAVOS M.  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS 9-TOS KLASĖS MERGAIČIŲ TEORINIŲ ŽINIŲ APIE FIZINĮ AKTYVUMĄ IR SVEIKATĄ VERTINIMAS IR RAIŠKA LAISVALAIKIU

Dr.Rita Gruodytė

Neatvyko

 

LKKA SMD inf.