Tarybų nariai bei administracijos darbuotojai specializuotuose mokymuose bei moderavimo sesijose tobulino vadybines kompetencijas.

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos (ES) fondų bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą “LKKA studijų sistemos efektyvumo didinimas” pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos įgyvendinimo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“, Lietuvos kūno kultūros akademijos Tarybų nariai bei administracijos darbuotojai specializuotuose mokymuose bei moderavimo sesijose tobulino vadybines kompetencijas, susijusias su organizacijos valdymo tobulinimu, integruotos veiklos strategijų rengimu bei įgyvendinimu.

 

 

Mokymai ir moderavimo sesijos vyko keturiais etapais:

I – Institucijos padalinių Tarybų vadybinės kompetencijos tobulinimas. Šios veiklos tikslas – išgryninti institucijos problemas pagal įvardintas kryptis bei strateginių sprendimų priėmimo aplinką, suformuoti ir patobulinti Tarybos narių reikiamas vadybos žinias bei įgūdžius, įgalinančius naujai pažvelgti į pokyčių poreikį organizacijoje, pokyčių inicijavimą, jų realizavimą bei valdymą.

II – Institucijos struktūrinių padalinių optimalaus valdymo modelio parengimas. Šiame etape buvo išgrynintos Akademijos problemos, išdiskutuotos galimybės ir parengtas optimalus valdymo modelis. Optimalaus Akademijos valdymo modelio parengimas yra būtinas siekiant organizacijos veiklos tobulinimo esamomis aplinkybėmis Lietuvos aukštajame moksle.

III – Administracijos padalinių darbuotojų mokymai formuluoti integruotas plėtros strategijas. Šios veiklos tikslas – administracijos darbuotojų įtraukimas į plėtros strategijų formavimo ir įgyvendinimo procesą, siekiant efektyviau įgyvendinti keliamus institucijos strateginius ir veiklos efektyvumo didinimo siekius bei padėti administracijos darbuotojams įgyti įgūdžių rengiant išgrynintą strateginio valdymo koncepciją, atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų išvadas.

 

 

IV – Akademijos valdymo procesų projekto, pasikeitus juridiniam statusui ir veiklos modeliui, parengimas. Šiame etape buvo parengtas valdymo procesų projektas, kuris aiškiai apibrėžtų LKKA veiklos ryšius, informacijos sklaidos bei funkcinės atsakomybės kanalus. Tai vienas iš svarbiausių strategijos įgyvendinimo užtikrinimo veiksnių.

Tarybos narių ir administracijos darbuotojų vadybinių kompetencijų tobulinimo mokymai ir moderavimo sesijos, kuriuos vykdė Baltijos Vadybos Plėtros Asociacijos (BMDA) lektoriai ir ekspertai, buvo įgyvendinami naudojant pasaulyje žinomą trijų dalių Adizes (JAV) vadybos pokyčių metodologiją.

Projekto metu vykdyti mokymai ir moderavimo sesijos įgalino sukurti optimalią LKKA valdymo struktūrą bei pasirengti naujos strategijos formavimo procesui.