Tarptautinis renginys vėl pakvietė spręsti sveiko senėjimo problemas

Spalio pradžioje Lietuvos sporto universitete dvi dienas vyko Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas tarptautinis mokslinis-praktinis simpoziumas ,,Physical activity against early aging and noncommunicable diseases“. Simpoziumas yra 2015 m. lapkričio 12–13 d. LSU vykdyto tarptautinio simpoziumo ,,The 3 – dimensional effect of physicl activity in old age – physical, mental and emotional“ ir 2017 m. spalio 5–7 d. vykusio mokslinio simpoziumo ,,Climbing the ladder of life, active and fit“ tęstinis renginys.

Šiųmečio mokslinio-praktinio simpoziumo tematika toliau siejosi su moksliniais atradimais, kuriuose fizinės veiklos vertinamos ne tik kaip prevencinė priemonė nuo lėtinių neinfekcinių ligų, bet ir kaip gydomoji priemonė. Simpoziumo pranešimai bei mokslinės diskusijos atliepė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 m. plėtros programos uždavinius: vyresnio amžiaus asmenų fizinio aktyvumo skatinimas, siekiant gerinti jų gyvenimo kokybę, ilginti dalyvavimą darbo rinkoje, didinti socialinę įtrauktį; sveiko senėjimo rėmimas – skatinti vyresnio amžiaus asmenis aktyviai dalyvauti šioje veikloje, puoselėti socialinius ryšius, plėtoti sveikatos ugdymą, siekiant išvengti sveikatos problemų ir neįgalumo ankstyvame amžiuje, taip pat sveikatos skirtumų, susijusių su socialiniais, ekonominiais ir aplinkos veiksniais.

Simpoziume numatytos temos atitiko ir nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ tikslą – kompleksiškai analizuoti ir spręsti Lietuvos visuomenės sveiko senėjimo biomedicinos ir socialinės medicinos klausimus, pasitelkiant mokslo ir technologijų plėtrą, fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus.

Simpoziumo metu plenarinius pranešimus skaitė prof. Yael Netz (Izraelis), Anita Hökelmann (Vokietija), prof. Oron Levin (Belgija), doc. dr. Joanna Borowiec (Lenkija), dr. Alena Skotáková (Čekija). Didelio dėmesio sulaukė prof. Alberto Skurvydo skaitomas pranešimas „Exercise is medicine“.

Studentai ir praktikai itin domėjosi praktinėmis veiklomis. Prof. Anita Hökelmann turi didžiulę darbo su vyresnio amžiaus žmonėmis patirtį. Ji vadovauja Magdeburgo senjorų šokių klubui, kuris vienija daugiau nei šimtą narių. Profesorė praktinėse pratybose demonstravo muzikos ir fizinių pratimų derinius, skirtus kognityvinėms funkcijoms gerinti. Įspūdingai afroamerikietiškų šokių derinius pristatė docentė dr. Joanna Borowiec. Dr. Alena Skotáková demonstravo moderniojo šokio kompozicijas.

Parengtas pranešimų tezių leidinys. Simpoziume dalyvavo 119 dalyvių, iš kurių 28 –   užsienio atstovai.

Dr. Kristinos Visagurskienės informacija