„Šeštadienio rytmečio mokyklėlė“ pradėjo naujus mokslo metus

Praėjusį šeštadienį išsiilgusieji naujausių sporto mokslo žinių rinkosi „Šeštadienio rytmečio mokyklėlėje“. Pirmosios paskaitos tema – „Fizinis aktyvumas per miokinus, adipokinus ir hepatokinus sėkmingai gydo milijardus mūsų kūno ląstelių! Kaip?“. Ją skaitė mokyklėlės sumanytojas Lietuvos sporto universiteto profesorius Albertas Skurvydas.

Jau keletą metų sėkmingai gyvuojančios „Šeštadienio rytmečio mokyklėlės“ paskaitos yra atviros ir nemokamos. Pasak prof. A. Skurvydo, šiose paskaitose laukiami įvairaus amžiaus žmonės – nuo moksleivių iki senjorų, kurie domisi naujausiais gero mokslo laimėjimais. Per šeštadienines paskaitas profesorius ir kviestiniai lektoriai dalysis aktualiomis mokslinėmis bei praktinėmis žiniomis apie fizines pratybas, mitybą ir metabolizmą, streso reguliavimą ir kt.