Rugsėjo 30-ąją kviečiame į Kūno kultūros rūmų 90-mečio minėjimą LSU

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūros rūmų 90-mečio minėjimo programa

Prašytume registruotis iki 2022 m. rugsėjo 29 d.

Registracijos forma: https://bit.ly/3DHQRqc

Daugiau informacijos:
Tel. 8 690 09940
El. paštu komunikacija@lsu.lt

 

Kūno kultūros rūmai (KKR) – pirmoji valstybinė sporto įstaiga Lietuvoje, veikusi 1932–1940 m. Kaune.
Įsteigti pagal Kūno kultūros įstatymą, kuris įsigaliojo 1932 m. liepos 15 d. vietoje nuo 1922 m. veikusios Lietuvos sporto lygos. Priklausė Švietimo ministerijai. Vadovavo direktorius ir 9 narių taryba. Direktoriumi buvo paskirtas Antanas Jurgelionis.  1934–1940 m.  KKR vadovavo Vytautas Augustauskas.

Veikla. Kūno kultūros rūmai rengė kūno kultūros programas mokykloms, organizavo kursus kūno kultūros mokytojams ir instruktoriams, vadovavo visų sporto organizacijų veiklai. Prie Kūno kultūros rūmų veikė sporto šakų kamuolio žaidimų, vandens ir žiemos sporto sąjungos. Kūno kultūros rūmai įsteigė apskričių Kūno kultūros rūmų komitetus.

  • 1934 m. įkurta aukštoji kūno kultūros mokykla – Aukštieji kūno kultūros kursai. Jų įsteigimas ir laikomas dabartinio Lietuvos sporto universiteto (LSU) ištakomis.
  • 1936 m. įvestos normos Valstybiniam kūno kultūros ženklui gauti. 1936 m. vasario pabaigoje KKR taryba priėmė Valstybinio kūno kultūros ženklo (VKKŽ) statutą.
  • 1938 m. surengta Lietuvos tautinė olimpiada Kaune.
  • 1932–1939 m. Kaune pastatyti Kūno kultūros rūmai (dab. Lietuvos sporto universiteto Centriniai rūmai. Rūmus projektavo Vytautas Landsbergis-Žemkalnis), Kauno sporto halė, Klaipėdos sporto rūmai.

Kūno kultūros rūmai, plėtodami kūno kultūrą ir sportą, daugiausia dėmesio skyrė visuomenės fiziniam pajėgumui didinti, propagavo sveikos ir stiprios tautos, galinčios gyventi visavertį gyvenimą, idėją. Įsteigus Kūno kultūros rūmus, visos veikiančios sporto organizacijos turėjo pateikti Rūmams savo statutą ir, jei jis neprieštaravo Kūno kultūros įstatymui, jos buvo įregistruojamos. Tik įregistruotų organizacijų atstovai galėjo dalyvauti varžybose.

1932–1933 m. leido iliustruotą savaitinį žurnalą „Kūno kultūra ir sveikata“.
1940 m. gruodžio 31 d. sovietų okupacinė valdžia rūmus uždarė.