Publikuoti nauji universiteto periodinių mokslo leidinių numeriai

 

Kviečiame susipažinti su publikuotais naujais Universiteto mokslo žurnalų Baltic Journal of Sport and Health Sciences ir Laisvalaikio tyrimai numeriais bei sporto forumo – tarptautinės mokslinės konferencijos Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai tezių leidiniu.