Projekto „Šiaurės-Baltijos šalių aktyvaus mokymosi aplinka“ partnerių susitikimas

Sausio 22–26 d. Helsinkyje vyko Nordplus projekto Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances – NBLEMA (Šiaurės-Baltijos šalių aktyvaus mokymosi aplinka) (NPHZ-2017/10130) partnerių susitikimas. Buvo aptarta intensyvios programos, kurioje dalyvaus šalių partnerių studentai ir dėstytojai tikslai, uždaviniai ir veiklų programa.

Nuspręsta paskutiniąją projekto intensyviąją programą organizuoti Juveskiulėje, Suomijoje, nes šios šalies mokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimo politika yra viena iš inovatyviausių. Intensyvios programos dalyviai aplankys „Valteri School Onerva“, kurioje mokymas, reabilitacija, palaikantis mokymas ir konsultacijos, skatinančios funkcinius gebėjimus, sudaro darnią, viena kitą papildančią visumą, kurioje pritaikomos tarpdalykinės žinios. Be to, studentai vykdys tiriamąsias veiklas kitose Juveskiulės mokyklose. Gauti rezultatai bus pristatyti seminaro metu.

Buvo diskutuojama ir dėl galutinio projekto produkto formos. Svarstyta, kad viena iš dalių bus mokslinė publikacija, kurioje bus pristatyti visų šalių partnerių pasirinktų mokyklų atvejai, analizuojant lauko erdvių (mokyklos kiemo) panaudojimo fiziniam aktyvumui skatinti galimybes. Bus parengtos rekomendacijos, remiantis projekto metu atlikto tyrimo ir vykusių veiklų išvadomis.

Per susitikimą buvo aktyviai diskutuojama apie tai, kad jau nemažai šalių pradėjo taikyti „Palik mobilųjį pamokų metu!“ strategiją, siekiant skatinti moksleivių fizinį aktyvumą ir aktyvų, o ne virtualų bendravimą. Kad būtų užtikrintas sveikesnis ir aktyvesnis buvimas mokykloje, turi rūpintis visa mokyklos bendruomenė: administracija, mokytojai, patys moksleiviai ir jų tėvai. Diskutuota, kad NBLEMA interneto svetainė galėtų būti patraukli platforma, kurioje pateikta kompaktiška medžiaga politikos formuotojams, vyriausybės atstovams praktiniams projekto rezultatams įgyvendinti.

Projekto partneriai aptarė ir naujos paraiškos Nordplus Horizontal Project 2020–2024 m. teikimo galimybes. Buvo kalbama apie naujo projekto pagrindinę idėją ir veiklas.

Apsilankyta EDUCA 2020 – didžiausiame Šiaurės šalių švietimo ir mokymo sektoriaus renginyje. Šiame renginyje pateikiama naujausia informacija apie pokyčius švietimo srityje. Pagrindinė 2020 m. renginio tema buvo „Gerovė švietimui, darbui ir gyvenimui“ (Well-Being For Education, Work And Life).