Plėtojamas Valensijos ir Lietuvos sporto universitetų bendradarbiavimas

Valensijos universitetas (Ispanija) yra ilgametis Lietuvos sporto universiteto (LSU) Kineziterapijos bei Sporto vadybos ir turizmo studijų programų partneris. Abiejų institucijų bendradarbiavimas prasidėjo 2000 m. studentų ir dėstytojų mainais pagal „Erasmus+“ (tuometę Socrates) programą. Be to, abu universitetai aktyviai dalyvauja ir Europos aukštųjų mokyklų, rengiančių kineziterapeutus, tinkle (ENPHE).

Šį gruodį Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Čikotienė bei Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros doc. dr. Vilma Dudonienė lankėsi Valensijos universitete. Per susitikimus su šio universiteto atstovais buvo sutarta stiprinti ilgametę partnerystę, buvo diskutuojama dėl LSU studijų programų viešinimo, Kineziterapijos studijų programų dėstytojų vizitų ir studentų praktikų galimybių. LSU atstovės susitiko ir su studentais. Doc. V. Dudonienė vedė jiems kineziterapijos pratybas.

LSU vardas buvo minimas ir ilgamečio Universiteto partnerio prof. Nicolos Estevez Fuertes knygos „Tarp gintarinių širdžių“ (isp. „Entre corazones de ambar“) pristatyme, į kurį buvo pakviestos ir LSU atstovės. Čia jos susitiko su Valensijos lietuvių ir vietine bendruomene. Šioje knygoje ispanų kalba aprašyti 1990–1991 metų įvykiai Vilniuje. Lietuvių kova už laisvę, jos siekimas ir ryžtas perteikiami dviejų ispanų žurnalistų akimis. Tai romanas su daugybe istorinių faktų apie lietuvių kovą už laisvę. Anot Valensijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Daivos Sruogienės, šią knygą turi perskaityti mūsų vaikai, jaunimas, nes jie jau nežino šios istorijos, jos nepatyrė, nes dar nebuvo gimę. Pristatydamas knygą prof. Nicolas Estevez Fuertes kelis kartus paminėjo LSU, dėstytojus ir studentus, nes jų dėka susipažino su lietuvių tauta, istorija ir nepaprasta gamta. Profesorius aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, kuriuos organizuoja Lietuvos konsulatas Valensijoje ir lietuvių bendruomenė. Pasak Valensijos universiteto Kineziterapijos fakulteto dekanės, sausį ši knyga bus pristatyta ir Valensijos universiteto studentams.

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos Irenos Čikotienės informacija