Nuotoliniai bibliotekos mokymai dėstytojams ir mokslo darbuotojams sausio mėn.

Sausio mėn. 11 d. 15 val.

„Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks“.

Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus.

Sausio mėn. 19 d. 15 val.

„Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieška Clarivate Analytics, Scopus  duomenų bazėse“.

Suteikiama informacija apie LSU mokslininkų (publikacijų) vertinimą Lietuvoje ir pasaulyje, vertinimo metodą bibliometriją/mokslometriją ir pagrindines jų duomenų bazes Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus bei jų naudojamus vertinimo rodiklius IF, AIF, SNIP. Taip pat sužinosite, kaip apskaičiuoti H indeksą, kaip pasirinkti tinkamą leidinį publikuotis ir išvengti grobuoniškų žurnalų.

Sausio mėn. 20 d. 15 val.

„Informacijos išteklių paieška LSU prenumeruojamose duomenų bazėse“.

Supažindiname su Universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios teikia prieigą prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų ir kitų dokumentų. Sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką.

 Laukiame Jūsų prisijungiant per  Microsoft Teams (komanda Biblioteka – kanalas Mokymai,konsultacijos).