Moksleiviai laikė Lietuvos kūno kultūros ženklą

2021 m. birželio 28 d. Lietuvos sporto universiteto Alekso Stanislovaičio lengvosios atletikos manieže vyko Lietuvos kūno kultūros ženklo (toliau – LKKŽ) „Vis tobulėti“ laikymas.

Programos tikslas – lavinti mokinių įgimtus fizinius gebėjimus, padėti jiems patirti judėjimo džiaugsmą, stiprinti sveikatą, ugdytis savigarbą, skatinti domėtis savo fiziniu pajėgumu ir jį stiprinti. Ženklo simbolis – Lietuvos miškų galiūnas ąžuolas – įkūnija nesibaigiančią gyvybę, jėgą ir pergalę.

Stojant į aukštąsias mokyklas, kurios turi sporto krypties studijų programas (fizinis ugdymas ir sportas, treniravimo sistemos ir kt.) už LKKŽ pridedami papildomi balai.

Šiais metais LKKŽ laikė 19 mokinių, iš jų: 5 merginos ir 14 vaikinų, atvykę iš Alytaus, Šiaulių, Kupiškio, Šakių, Vilniaus, Kauno ir Kauno rajono.

Du mokiniai įgijo „Aukso su ąžuolo šakele“ ženklelį, aštuoni – „Aukso“, du – „Sidabro su ąžuolo šakele“, du – „Sidabro“, vienas – „Bronzos“ ir keturi dalyviai ženklelio neįgijo.

LKKŽ laikymą organizavo ir vykdė Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija drauge su Lietuvos sporto universitetu.