Sporto forumas-tarptautinė mokslinė konferencija 2021

SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS

Sporto forumas – nuo 2019 m. vykstantis kasmetis renginys,  kurį  Lietuvos sporto universitetas (LSU) organizuoja bendradarbiaudamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK). Šis renginys papildė jau 12 metus LSU rengiamos kasmetės tarptautinės mokslinės konferencijos „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai“ formatą.

Sporto forumo ir tarptautinės mokslinės konferencijos tikslas yra skleisti Europos ir pasaulio sporto mokslo naujoves, dalytis naujausių tyrimų rezultatais su mokslininkais, doktorantais, studentais ir praktikais, atliekančiais tyrimus ir dirbančiais sporto srityje.

Sporto forume-tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Sportininkų rengimo valdymas“ aptariamos aktualios visai sporto bendruomenei aktualios temos: COVID-19 įtaka sportui, sportininkų mityba, dopingo vartojimas ir korupcija sporte, smurto ir socialinės atskirties prevencija per sportą ir fizinę veiklą, olimpiečių rengimosi varžyboms iššūkiai, treniruotės, varžybų proceso kontrolė bei kompleksinis valdymas, psichosocialiniai ir edukaciniai treniruotės aspektai, fizinio aktyvumo ir sveikatos sąsajos, sporto fiziologijos, judesių valdymo ir sportininkų reabilitacijos bei taikomosios fizinės veiklos klausimai, sporto vadybos ir sportinės rekreacijos bei studentų sporto aktualijos, šiuolaikinių technologijų taikymas sporte.

Kasmet šiame renginyje pranešimus skaito ir savo patirtimi dalijasi tarptautiniu mastu pripažinti sporto mokslo ekspertai bei garsūs sporto srities atstovai iš įvairių pasaulio šalių. Šiais metais plenarinius pranešimus skaitys lektoriai iš Didžiosios Britanijos, Belgijos, Olandijos, Danijos, Lenkijos, Vengrijos, Australijos, JAV, Ispanijos ir Serbijos.

MOKSLINIS KOMITETAS
Pirmininkas doc. dr. Aurelijus Kazys ZUOZA
Nariai:
prof. dr. Diana RĖKLAITIENĖ
prof. dr. Edmundas JASINSKAS
prof. dr. Romualdas MALINAUSKAS
prof. habil. dr. Jonas PODERYS
prof. habil. dr. Antanas SKARBALIUS
prof. dr. Irena VALANTINĖ
doc. dr. Jūratė STANISLOVAITIENĖ
doc. dr. Kristina BRADAUSKIENĖ
doc. dr. Mantas MICKEVIČIUS
doc. dr. Jūratė POŽĖRIENĖ
doc. dr. Daniele CONTE
doc. dr. Ilona Judita ZUOZIENĖ
doc. dr. Rima SOLIANIK
dr. Kristina ZAIČENKOVIENĖ
dr. Inga LUKONAITIENĖ

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkė prof. dr. Irena VALANTINĖ
Nariai:
doc. dr. Jūratė STANISLOVAITIENĖ
doc. dr. Kristina BRADAUSKIENĖ
dr. Margarita DROZDOVA-STATKEVIČIENĖ
dr. Daiva BULOTIENĖ
Saulius KAVALIAUSKAS
Kristina MEJERYTĖ-NARKEVIČIENĖ
Justė KNATAUSKAITĖ
Irena ČIKOTIENĖ
Saulius KREIVAITIS
Karolis ZALECKIS
Martynas GRUČKOVSKIS
Jūratė KELEČIENĖ
Žilvinas SLAUSKIS
Žilvinas STANKEVIČIUS
Živilė ANTANAITYTĖ
Kristijonas VEGYS

SPORTO FORUMO PROGRAMA

2021 m. gruodžio 2 d.

(renginys vyks nuotoliniu būdų)

10.15–10.30 ATIDARYMAS
Įžanginis žodis

LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė
ŠMSM viceministras Linas Obcarskas

PLENARINIAI PRANEŠIMAI

SPORTAS VISIEMS

10.30-11.30
11.30-12.00 Diskusija

GERASIS VALDYMAS SPORTE
12.00-13:00
13.00-13.30 Diskusija

13.30-14.30 PERTRAUKA

SPORTINĖS VEIKLOS ATSIGAVIMUI PO COVID 19 PANDEMIJOS
14.30-15:30
15.30-16.00 Diskusija

INOVACIJOS IR SKAITMENIZAVIMAS SPORTE
16.00-17:00
17.00-17.30 Diskusija

17.30-17.45 APIBENDRINIMAS

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS“

2021 m. gruodžio 3 d.

(renginys vyks nuotoliniu būdų)

 

Maloniai kviečiame dalyvauti nuotolinėje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Sportininkų rengimo valdymas“, kuri vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies ir užsienio mokslininkai – tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai ir socialiniai partneriai.

Konferencijos kryptys
Sportininkų rengimasis olimpinėms žaidynėms
Elito sportininkų treniravimo sistemos, rengimo technologijos ir valdymas
Treniruotės ir varžybų proceso kontrolė ir kompleksinis valdymas
Fizinis aktyvumas ir sveikata
Vaikų sportas
Laisvalaikio sportas, sportinis turizmas, rekreacija
Psichosocialiniai ir edukaciniai treniruotės aspektai
Sporto fiziologija, judesių valdymas ir sportininkų reabilitacija
Sporto vadyba, ekonomika ir teisė
Studentų laisvalaikis ir fizinis aktyvumas
Šiuolaikinių IT ir kitų technologijų taikymas sporte
Taikomoji fizinė veikla ir paralimpinis sportas
COVID-19 poveikis sportui

10.00–10.15 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
Įžanginis žodis ir konferencijos dalyvių sveikinimas
LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė
LSU mokslo prorektorius prof.dr. Edmundas Jasinskas
LSU Treniravimo mokslo katedros vedėja dr. Kristina Bradauskienė

10.15–13.45 PLENARINIAI PRANEŠIMAI

11.35-11.45 PERTRAUKA

13.45–14.15 PERTRAUKA

14.15–17.30 Darbas sekcijose
TRENIRAVIMO MOKSLAS I (lietuvių kalba)
TRENIRAVIMO MOKSLAS II (lietuvių ir anglų kalbomis)
SOCIALINIAI MOKSLAI. FIZINIS UGDYMAS (lietuvių ir anglų kalbomis)
SOCIALINIAI MOKSLAI. FIZINIS AKTYVUMAS (lietuvių ir anglų kalbomis)
SOCIALINIAI MOKSLAI. VADYBA (lietuvių ir anglų kalbomis)
BIOMEDICINOS MOKSLAI (lietuvių ir anglų kalbomis)
TARPTAUTINIAI PROJEKTAI (lietuvių ir anglų kalbomis)

17.30 KONFERENCIJOS UŽDARYMAS

!!!Svarbu!!!

Pranešimui naudoti tik pateiktą skaidrės šabloną.

Pranešimo šablonas konferencijai

Konferencijos programa

REIKALAVIMAI TEZĖMS

Tezės pateikiamos lietuvių arba anglų kalba, jose turi būti aiškiai suformuluotas:
– įvadas,
– darbo tikslas,
– tyrimo metodai ir organizavimas,
– rezultatai,
– išvados,
– literatūra.

Tezių apimtis – iki vieno A4 formato puslapio. Tekstas turi būti surinktas „MS Word“ programa, viengubuoju intervalu, „Times New Roman“ 10 pt šriftu. Pavadinimas – didžiosiomis raidėmis, paryškintas, apačioje – paryškinti rašoma autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, po pavardės kursyvu rašomas mokslo įstaigos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas. Pavadinimas, autorius (-iai) ir mokslo įstaigos pavadinimas lygiuojami kairėje, tekstas – į abi puses. Visos paraštės: (viršutinė, apatinė, kairė ir dešinė) – 2 cm. (e-tezių maketas).

Tezių pateikimo terminas – 2021 m. spalio 18 d.

Tezės bus publikuojamos konferencijos leidinyje, turinčiame tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7952 ir talpinamos internetinėje LSU talpykloje. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus priimamos ir publikuojamos.

REIKALAVIMAI MOKSLINIAMS STRAIPSNIAMS

Straipsniai (lietuvių arba anglų kalba) turi būti parengti pagal žurnalo „Baltic Journal of Sports & Health Sciences“ mokslo straipsniams keliamus reikalavimus (https://journals.lsu.lt/baltic-journal-of-sport-health/about/submissions#authorGuidelines). Straipsniai, pateikti nesilaikant reikalavimų nebus publikuojami.

Straipsniai spausdinami mokslinių straipsnių rinkinyje „Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai“ ir talpinami internetinėje LSU talpykloje. Straipsnių rinkinys turi tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7944.

Straipsnių pateikimo terminas – 2021 m. lapkričio 30 d.

Reglamentas:
Pranešimai – 10 min.
Diskusijos – 5 min.

Atsakingas asmuo
Mokslinio komiteto pirmininkas
Aurelijus Kazys Zuoza
El. p. sportforum@lsu.lt

Registracijos atidarymas SPORTO FORUMO klausytojams Registracijos forma. 2021 m. liepos 10 d.
Registracijos atidarymas KONFERENCIJOS klausytojams Registracijos forma. 2021 m. liepos 10 d.
Registracijos ir tezių pateikimo atidarymas KONFERENCIJOS pranešėjams Registracijos forma. 2021 m. liepos 10 d.
Tezių pateikimo uždarymas KONFERENCIJOS pranešėjams 2021 m. spalio 18 d.
Pranešimas apie priimtas tezes 2021 m. lapkričio 5 d.
Konferencijos programa 2021 m. lapkričio 20 d.
Straipsnių pateikimas 2021 m. lapkričio 30 d.
SPORTO FORUMO BEI KONFERENCIJOS klausytojų registracijos uždarymas 2021 m. lapkričio 25 d.
Išsamesnė informacija teikiama el. paštu: sportforum@lsu.lt

Konferencijos pranešėjai registracijos kortelę ir tezes, užpilddydami pateiktą formą, turi pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 18 d. elektroniniu būdu (norint užpildyti registracijos formą ir pateikti tezes, reikia būti prisijungus prie Google paskyros).

Dėl papildomos informacijos kreiptis elektroniniu paštu sportforum@lsu.lt
Moksliniai straipsniai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d.

SPORTO FORUMO klausytojų registracija – iki 2021 m. lapkričio 25 d. Registracijos forma.
KONFERENCIJOS klausytojų registracija – iki 2021 m. lapkričio 25 d. Registracijos forma.