LSU vykdo bendrą projektą su Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitetu

Nuo rugsėjo Lietuvos sporto universitetas (LSU) pradėjo įgyvendinti 24 mėnesių trukmės projektą „Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete“ (projekto vadovė dr. Diana Rėklaitienė, projekto Nr. 2023-K-032).

Projekto partneris – Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitetas, turintis 9 fakultetus, 25 katedras ir vykdantis visų trijų pakopų studijas. Tai didžiausias universitetas ne tik Uzbekistane, bet ir visoje Centrinėje Azijoje, rengiantis sporto ir fizinio ugdymo specialistus. Šiuo metu universitete studijuoja apie 10 500 studentų, doktorantūroje – per 300 asmenų, dirba 480 dėstytojų.

Projekto tikslas – perteikti gerąją LSU patirtį organizuojant ir vykdant trečios pakopos studijas, įgalinant jaunuosius mokslininkus savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, publikuoti mokslinius straipsnius. Pagrindinis projekto siekinys yra galimybės Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteto doktorantams bei jauniesiems mokslininkams susipažinti su mokslo veiklos procesais, įgyti mokslininkui reikalingų kompetencijų ir įgūdžių.

Įgyvendinant pirmąjį projekto uždavinį dešimt Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteto doktorantų bei jaunųjų mokslininkų viešės Lietuvos sporto universitete. Per viešnagę  vyksiančiuose 30 valandų trukmės mokymuose LSU profesoriai ir vyriausieji mokslininkai perduos gerąją patirtį vykdant doktorantūros mokslo veiklas universitete.

Vykdant antrąjį projekto uždavinį Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteto doktorantams bei jauniesiems mokslininkams bus parengti ir išdėstyti skirtingų mokslo krypčių moduliai, supažindinantys su pasaulinėmis tyrimų tendencijomis bei perteikiantys gerąją LSU patirtį.

Realizuojant trečiąjį projekto uždavinį Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteto doktorantus bei jaunuosius mokslininkus planuojama įtraukti į keturias skirtingas Lietuvos sporto universitete veikiančias mokslo grupes. Jiems įsitraukus į mokslinių grupių veiklą atsiras bendrų tyrimų vykdymo galimybių. Šių tyrimų duomenys leis parengti bendras publikacijas.

Visos projekto veiklos neabejotinai padės Uzbekistanui ugdyti aukštos kvalifikacijos prioritetinių sričių – šiuo atveju sporto ir fizinio ugdymo – specialistus, paskatins Lietuvos ir Uzbekistano švietimo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą, prisidės kuriant teigiamą mūsų šalies įvaizdį, sustiprins Uzbekistano būsimų švietimo ir mokslo lyderių ryšius su Lietuva.

Šį projektą finansuoja Vystomojo bendradarbiavimo ir  humanitarinės pagalbos fondas pagal Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo departamento parengtą koncepciją „Parama Uzbekistano švietimo sistemos stiprinimui“.