LSU sporto vadybos dėstytojai patirtimi dalijosi su neįgaliųjų sporto organizacijų atstovais

Praėjusį rudenį bendradarbiavimo sutartį pasirašę Lietuvos sporto universitetas (LSU) ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija (LNSF) nuolat vykdo neįgaliųjų sporto renginius, šalies neįgaliųjų sporto šakų čempionatus. Juos organizuojant prisideda ir LSU dėstytojai bei studentai. Be to, sutartyje numatyta ir LNSF personalo, klubų vadovų, trenerių švietimas, kvalifikacijos tobulinimas, įvairūs mokymai, seminarai, konferencijos.

Taigi gegužę LSU pradėtas LNSF organizuojamų seminarų ciklas „Nevyriausybinių organizacijų sporto vadyba“, skirtas neįgaliųjų sporto klubų ir kitų neįgaliųjų sporto organizacijų vadovams, vadybininkams, treneriams, sportininkams.

Seminaro dalyvius pasveikino ir įžanginį žodį tarė LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė.

Per seminarą paskaitas skaitė kompetentingi LSU lektoriai: doc. dr. Rimantas Mikalauskas išsamiai pristatė nevyriausybinių organizacijų sporto vadybos principus, sporto politiką, prof. dr. Vilija Fominienė išdėstė žmogiškųjų išteklių nevyriausybinėse organizacijose problemas, doc. dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė aptarė dvigubos karjeros naudą ir galimybes sporte.

Seminaro dalyviai džiaugėsi puikia proga pasisemti naujų sporto vadybos žinių ir pagilinti savąsias.

Dar keletą panašių seminarų planuojama surengti ateinantį rudenį.

Doc. dr. Kęstučio Skučo informacija