LSU Senato kreipimasis į LR Prezidentę

  Lietuvos sporto universiteto Senatas sunerimęs, kad LR Seimas, nepaisydamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (38 straipsnio pirmo punkto nuostatų dėl Valstybinės aukštosios mokyklos reorganizavimo: „Sprendimą dėl valstybinio universiteto reorganizavimo priima Seimas universiteto tarybos teikimu arba Vyriausybės teikimu, įvertinęs universiteto tarybos nuomonę“), Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatų, LR Konstitucijos nuostatų dėl Universitetų autonomijos, Europos universitetų Didžiosios Chartijos (Magna Charta Universitatum) nuostatų, Lietuvos sporto universiteto Statuto 146 punkto nuostatų, 2018 metų sausio 12 dieną priėmė nutarimą (LR Seimo nario E. Jovaišos teikimu) dėl Lietuvos sporto universiteto prijungimo prie LSMU.

  Lietuvos sporto universiteto Senatas apgailestauja, kad LR Seimas nepaiso savo priimtų įstatymų, visiškai ignoruoja Lietuvos sporto universiteto Tarybos ir Senato nuomonę ir nekreipia dėmesio į gerąją Europos sporto universitetų plėtros patirtį bei daugybės LSU socialinių partnerių išsakytą nuomonę.

  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad LR Seimas ir Vyriausybė ignoravo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavasarį sudarytos ekspertų grupės siūlymą, kuriuo buvo rekomenduojama Kaune palikti du universitetus: plačios aprėpties Kauno universitetą (jungiantį KTU, VDU, ASU, LSU, VU KnF) ir specializuotą Lietuvos sveikatos mokslų universitetą.

  Lietuvos sporto universiteto Senatas prašo gerbiamos LR Prezidentės užkirsti kelią teisėkūros pagrindų blogos kultūros formavimui ir LR įstatymų bei Konstitucijos pažeidinėjimams.

  Remdamasis gerąja Europos ir pasaulio sporto universitetų plėtros patirtimi, Lietuvos sporto universiteto socialinių partnerių lūkesčiais, Lietuvos sporto universiteto Senatas dar kartą primena, kad, norint įgyvendinti Sporto ir fizinio aktyvumo misiją, Lietuvai būtinas savarankiškas (autonomiškas) Sporto universitetas.

 

Senato pirmininkas Albertas Skurvydas