LSU mokslo daktarų gretas papildė Laura Žlibinaitė

Lietuvos sporto universiteto doktorantė Laura Žlibinaitė sėkmingai apgynė biologijos mokslo krypties daktaro disertaciją „The effect of active weight loss strategies on health indicators, motor and cognitive functioning in middle-aged overweight and obese women” (vadovas prof. habil. dr. Albertas Skurvydas).
Širdingai sveikiname Laurą ir linkime įdomios mokslinės veiklos!