LSU įgyvendins užsienio studentų praktikų projektą „UPinLT“

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendina projektą „Užsieniečių praktikų Lietuvoje programa“ (UPinLT) siekiant pritraukti gabius užsienio šalių piliečius dirbti Lietuvoje. „UPinLT“ projektas prasidėjo 2023 m. gruodžio 1 d. ir baigsis ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos sporto universitetui skirta 13.000,00 EUR 10 kvotų užsienio studentų praktikų Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose stipendijoms finansuoti.

Papildoma praktika – tai tiesiogiai su užsienio studentų studijuojama studijų programa susijusi praktika, skirta praktiniams įgūdžiams tobulinti bei naujiems įgyti, teorinėms žinioms taikyti praktikoje, profesiniams ryšiams užmegzti. Papildoma praktika gali būti pasirenkama kaip papildomas studijų modulis ir atliekama laisvu nuo studijų metu. Jos apimtis – ne mažiau kaip 20 val. per savaitę, du mėnesius iš eilės.

Paraišką atlikti papildomą praktiką pateikė 28 Lietuvos sporto universiteto užsienio studentai. Netrukus bus vykdoma studentų atranka atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  • mokymosi pasiekimai (dviejų paskutinių semestrų vidurkis);
  • motyvacija;
  • lietuvių kalbos mokėjimas;
  • papildomai gali būti vertinama visuomeninė, mokslinė, su studijų programa susijusi veikla, mentorystė.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu erasmus@lsu.lt arba informaciją galite rasti stipendijos.lt [https://stipendijos.lt/galimybes/startuoja-upinlt-nauja-uzsienio-studentu-praktiku-lietuvoje-programa/]

Veikla finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.