SAVE projekto dalyviai smurto ir atskirties sporte problemas gvildeno ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų konferencijoje

Lietuvos sporto universiteto (LSU) mokslininkai doc. dr. Rasa Kreivytė, doc. dr. Ilona Tilindienė, prof. dr. Irena Valantinė, doc. dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė ir lektorius Saulius Kavaliauskas dalyvauja Erasmus+ projekte „Sport against Violence and Exclusion“ – SAVE (dotacijos sutartis Nr. 590711-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SCP).

Gruodžio 13 d. LSU vykusioje kasmetėje Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) konferencijoje „Kūno kultūra ikimokykliniame amžiuje“ doc. dr. Rasa Kreivytė su komanda pristatė pranešimą smurto ir atskirties sporte tema, pakvietė konferencijos dalyvius į mokymus, kurie vyks 2019 m. gegužės mėn. LSU.

Per  šiuos mokymus bus gvildenamos aktualios temos: smurto ir atskirties atpažinimas ir psichosocialinės ypatybės sporte; asmeninių ir socialinių (grupinių) santykių ugdymas sporte; šeimos ir trenerio santykių plėtojimas paremtas pasitikėjimu ir tarpusavio sąveika; visuomenės pokyčių įgalinimas per sportą; smurto ir atskirties problemų sprendimo būdai.

SAVE projekte partnerio teisėmis dalyvauja Sarajevo universitetas (Bosnija ir Hercegovina), Splito universiteto Kineziologijos fakultetas (Kroatija), Palermo universitetas (Italija), Novi Sado universitetas (Serbija), Lietuvos sporto federacijų sąjunga (Lietuva), WUS (World University Service, Austrija), DEFOIN (Career Development and Integration, Ispanija) ir CESIE (European Centre for Studies and Initiatives, Italija).

Projekto tikslai: apibrėžti kompetencijas, kurios yra reikalingos siekiant numatyti, išvengti ir nutraukti smurtą, atskirtį ir netoleranciją per sportą, o sportą taikyti kaip konfliktų sprendimo priemonę; konfliktų sprendimas kaip būsimų studijų programų universitetuose ir mokymosi visą gyvenimą programose dalis; ugdyti sporto mokymo įstaigas efektyviai taikyti ir valdyti konfliktų sprendimo priemones; atlikti naujų studijų programų tyrimą bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis bei pritaikyti kartu su sporto edukacinėmis programomis ir studijomis, atsižvelgiant į visuomenės poreikius.

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Bendras projekto biudžetas — 365600 EUR. Projekto trukmė — 30 mėnesių.

Doc. dr. Rasos Kreivytės informacija