LSU bendradarbiaus su vienu didžiausių sporto klubų tinklu „GymPlius“

Lietuvos sporto universiteto rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė ir UAB „GymPlius“ direktorius Airidas Kondratas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatė  plėtoti sveikos gyvensenos ir sporto, bei mokslinių tyrimų veiklas.

Lietuvos sporto universitetas partneriams sudarys sąlygas kelti kvalifikaciją universitete, leis naudotis metodine bei materialine baze, dalyvaus UAB „GymPlius“ rengiamuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.

UAB „GymPlius“ įsipareigoja Universiteto personalui teikti rekomendacijas tobulinant studijų programas, dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir testavimuose, sudaryti sąlygas LSU studentams atlikti praktiką.

Partneriai planuoja rengti bendrus projektus, susijusius su sporto mokslo, švietimo, sporto ir sveikatinimo veiklomis.

„LSU tikisi, kad glaudus bendradarbiavimas su „GymPlius“ ir kitais sporto ir sveikatingumo klubais bei sporto organizacijomis padės rengti aukštos kvalifikacijos sporto ir fizinio aktyvumo specialistus. Nuo šių metų pagal naująjį Sporto įstatymą visi norintieji dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistais turi būti baigę šios srities aukštąjį mokslą, o turintiems kitos srities aukštojo mokslo diplomą, reikės baigti specialius mokymus, kuriuos rengia ir LSU Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas“, – sako LSU rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė.