LSU bendradarbiaus su Paplūdimio tinklinio centru

LSU laikinoji rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė ir VšĮ Paplūdimio tinklinio centras vadovas, LSU alumnas Vusal Guseinov savo parašais patvirtino Universiteto ir šio centro partnerystės sutartį.

Abi sutartį pasirašiusios institucijos įsipareigoja vykdyti bendrus projektus, susijusius su sporto mokslo, švietimo, sporto ir sveikatinimo veiklomis. Centro specialistai galės kelti kvalifikaciją LSU, naudotis Universiteto metodine ir materialine baze, o LSU atstovai bus kviečiami dalyvauti Paplūdimio tinklinio centro susirinkimuose, konferencijose, seminaruose, kursuose ir kituose renginiuose.

Centro specialistai konsultuos Universiteto personalą tobulinant studijų programas, užsakys LSU mokslinius sporto ir sveikatinimo tyrimus bei testavimus. Esant galimybei LSU studentams bus sudaromos sąlygos atlikti praktiką Paplūdimio tinklinio centre.

Karjeros ir kompetencijų plėtotės centro informacija