LSU bendradarbiaus su Nacionaline dziudo asociacija

LSU rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė ir Nacionalinės dziudo asociacijos prezidentas Marius Paškevičius pasirašė abiejų institucijų bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatė plėtoti bei įgyvendinti sveikos gyvensenos ir sporto, mokslinių tyrimų, neformalaus švietimo veiklas.

LSU partneriams sudarys sąlygas kelti kvalifikaciją LSU, leis naudotis metodine bei materialine baze.

Naujieji partneriai įsipareigoja Universiteto personalui teikti rekomendacijas ir suteikti reikiamos informacijos tobulinant studijų programas bei sudaryti galimybes atlikti mokslinius tyrimus ir testavimus. Esant galimybei partneriai sudarys sąlygas LSU studentams atlikti praktiką savo asociacijos organizacijose.

Planuojama, kad Lietuvos sporto universiteto atstovai dalyvaus Nacionalinės dziudo asociacijos rengiamose konferencijose, seminaruose, kursuose, sporto ir kituose renginiuose.