LSU bendradarbiaus su Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

Lietuvos sporto universiteto rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatė  plėtoti profesinio informavimo ir orientavimo, kvalifikacijos kėlimo, mokslinę ir studentų praktinio mokymo veiklas.

Lietuvos sporto universitetas partneriams teiks išsamią informaciją apie studijų galimybes universitete, kvies dalyvauti universiteto organizuojamuose renginiuose.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla įsipareigoja Universiteto personalui teikti rekomendacijas tobulinant studijų programas bei organizuojant studentų praktikas, informuoti Universiteto studentus apie karjeros planavimo galimybes bei galimybę atlikti praktiką, sudaryti galimybę Universiteto studentams rengti baigiamuosius darbus.

Partneriai planuoja rengti bendrus projektus, plėtoti mokslo taikomąją veiklą.