LSU atstovė su jungtine kūrėjų komanda parengė inovatyvios veiklos vaikų darželyje rekomendacijas

Įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ gruodžio 9 d. daugiau kaip 2 tūkstančiams Lietuvos pedagogų, švietimo įstaigų darbuotojams, savivaldybių atstovams virtualios transliacijos metu buvo pristatytos ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtos rekomendacijos „Žaismė ir atradimai“. Tai 19-os metodinių leidinių su inovatyvių veiklų ir priemonių aprašais rinkiniai ugdytojams, dirbantiems su mažiausiais (iki 3 m.) ir kiek vyresniais (3–6 metų amžiaus) vaikais.

Šios rekomendacijos padės pedagogams keisti požiūrį į ikimokyklinio ugdymo praktikas ir savo vaidmenį ugdymo procese, užtikrinti aukštesnę ugdymo kokybę, sėkmingesnę vaikų pasiekimų plėtotę. Rekomendacijos atveria kūrybiško, judraus, gilaus, prasmingo, savireguliatyvaus ugdymosi kontekstų kūrimo ir proceso alternatyvas, naujas STEAM ir informatinio mąstymo ugdymosi vaikystėje perspektyvas.

Rekomendacijas parengė ir išleido jungtinė mokslininkų ir praktikų kūrėjų komanda, kurioje – ir Lietuvos sporto universiteto (LSU) Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė dr. Rita Gruodytė-Račienė. „Šiame projekte kuravau ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo pasiekimų sritį. Kartu su kolegomis nuėjome ilgą kelią nuo gauto pirminio kvietimo prisijungti prie rekomendacijų rengėjų komandos. Mes ne tik dalijomės savo gerąja patirtimi ir idėjomis, bet ir kartu mokėmės iš pažangiausių Lietuvos lektorių, tokių kaip dr. Kristupas Sabolius (Kūrybingumo ugdymo strategijos) ir dr. Alvyra Galkienė (Įtraukusis ugdymas taikant universalaus dizaino strategiją); sėmėmės praktinės patirties iš užsienio lektorių dr. Ingrid Pramling Samuelsson, Outi Ylitapio-Mäntylä ir Leena Poikela, perteikusių Švedijos ir Suomijos patirtį kuriant novatoriškas ikimokyklinio ugdymo priemones; stažavomės inovatyvių priemonių ir praktikų parodose BETT (Londone, JK) ir DIDACTA (Kiolne, Vokietijoje) bei Tarptautiniame Loris Malaguzzi centre (Reggio Emilia, Italijoje). Tuo pat metu mūsų (autorių) galvose kirbėjo mintis – kaip visa tai, ką sukaupėme, apjungti ir perteikti knygelėse ikimokyklinio ugdymo pedagogams? Įkvepiantis jausmas stebėti, kaip kito, vystėsi ir plėtojosi mūsų rengiamų leidinių koncepcija, kai sukurtos veiklos buvo išbandomos praktiškai vaikų darželiuose ar mokymų metu gavus grįžtamąjį ryšį iš pedagogų – būsimų lektorių. Dabar, projektui artėjant prie kulminacijos, išties džiugu matyti galutinį bendro kūrybinio proceso rezultatą. Ir labai simboliška, jog metų sandūroje, kai peržvelgiame tai, kas nuveikta prasmingo, ir projektuojame, kuo įdomaus užsiimsime, mūsų kūrinys išvysta dienos šviesą ir patenka Lietuvos ugdytojams į rankas!” – džiaugiasi viena iš rekomendacijų kūrėjų doc. dr. R. Gruodytė-Račienė.

Plačiau apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams skirtų rekomendacijų sklaidą –

https://www.nsa.smm.lt/2021/12/01/rekomendaciju-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-pedagogams-pristatymas/

Apie ŠMSM NŠA projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ – https://www.nsa.smm.lt/projektai/tiriamieji-projektai/projektas-inovacijos-vaiku-darzelyje/