Laikina prieiga per EBSCOhost prie dviejų el. išteklių

EBSCO tiekėjai iki 2023 balandžio 06 d. suteikė laikiną prieigą prie dviejų elektroninių šaltinių:

Central & Eastern European Academic Source

Central & Eastern European Academic Source yra viso teksto mokslinių žurnalų, leidžiamų Vidurio ir Rytų Europos šalyse, duomenų bazė. Turinyje yra beveik 2 000 viso teksto pavadinimų (daugiau nei 1 350 naujai pridėtų viso teksto leidinių, prieinamų per EBSCO ). Daugiakalbis turinys – 60 kalbų. Tematika apima verslą, ekonomiką, švietimą, humanitarinius mokslus, istoriją, tarptautinius santykius, teisę, literatūrą, mediciną, politiką, socialinius mokslus, STEM.

The Belt and Road Initiative Reference Source

The Belt and Road Initiative Reference Source yra duomenų bazė, kuri suteikia prieigą prie  mokslinių žurnalų iš viso pasaulio medicinos, prekybos politikos, architektūros, tvarumo, aplinkos inžinerijos, ekonomikos ir pasaulinės komunikacijos srityse.

Prieiga per EBSCOhost.

Iš namų kompiuterių jungtis per nuotolinės prieigos programą EZproxy.

Daugiau informacijos apie testuojamas duomenų bazes rasite LSU bibliotekos puslapyje

https://www.lsu.lt/biblioteka/biblioteka1/laikinos-priegos-duomenu-bazes/ .