Iki birželio 25 d. kviečiame registruotis į tarpuniversitetinius pasirenkamuosius studijų dalykus visuose Kauno universitetuose

Kaune veikiančių universitetų (KTU, LSMU, LSU ir VDU) bendradarbiavimas tęsiasi. Kviečiame studentus pasirinkti ir nemokamai studijuoti tarpuniversitetinius, laisvai pasirenkamus studijų dalykus (modulius) kitais, 2023–2024 mokslo metais.

2022 m. šių keturių universitetų studentai turėjo galimybę studijuoti pirmosios ir antrosios pakopų tarpuniversitetinių rudens ir pavasario semestrų dalykus kituose Kauno universitetuose.

Ši inciatyva sulaukė didelio studentų susidomėjimo, studentai rinkosi papildomus dalykus, siekdami praplėsti savo gebėjimus. Studijavusiųjų apklausa parodė, kad jiems patiko susipažinti su kitokia mokymosi aplinka ir su kitų mokslo sričių atstovais, buvo įdomu diskutuoti su kitų studijų programų studentais, džiaugėsi, kad galėjo lengvai suderinti studijas tarp dviejų universitetų.

Jei norite praturtinti savo studijas naujomis patirtimis ir domina dalykai, kurie nėra tiesiogiai susiję su Jūsų studijuojama studijų programa, – kviečiame pasinaudoti galimybe papildomai studijuoti kitame Kauno universitete. Siūlome įgyti šių aktualių kompetencijų: kitų kalbų, viešojo kalbėjimo ir komunikacijos, psichologijos, pilietinės visuomenės, mašininio mokymosi, multimedijos technologijų, inovacijų, sveikatos, fizinio aktyvumo, mitybos ir kitų. Naujos žinios padės praplėsti asmeninę ir profesinę kompetenciją, suteiks papildomų karjeros perspektyvų.

Registracijos forma: https://forms.office.com/e/6fTW5V6JCM

Registracija vykdoma iki 2023 m. birželio 25 d. Vietų skaičius ribotas.

https://ktu.edu/wp-content/uploads/2023/04/KAUNO-UNIVERSITETU-DALYKU-MODULIU-SARASAS-2023-2024_LT.pdf

Prieš pasirinkdami dalyką, susipažinkite su jo aprašymu ir įvertinkite, kurį semestrą (rudens ar pavasario) jis bus dėstomas. Pasirinkti galite vieną dalyką, kuris atitinka Jūsų studijuojamą studijų pakopą ir kuris dėstomas kitame universitete.

Pasirenkamąjį dalyką kitame universitete galėsite studijuoti klausytojo statusu ir pagal savo universiteto vidaus tvarką galėsite jį pateikti studijų rezultatams įskaityti į Jūsų studijų programą.

Klausytojo sutarties sudarymas ir studijų dalyko klausymas yra nemokamas.