Kaip įveikti patyčias sporte?

Kaip įveikti patyčias sporte? Lietuvos sporto universitete (LSU) lapkričio 30 d. įvyko Lietuvos beisbolo asociacijos inicijuotas seminaras, kurio tikslas – kurti sveiką ir saugią socialinę aplinką, mažinti patyčias, tarpusavio nesutarimus bei skatinti teigiamą elgesį.

Seminaro pranešėjai – LSU Sporto mokslo ir inovacijų instituto mokslininkai J. Vveinhardt ir S. Kamandulis.

Seminaro metu profesorė dr. Jolita Vveinhardt pristatė LMT finansuojamo projekto (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190) tyrimų rezultatus ir skaitė paskaitą „Trenerio vaidmuo kovoje su patyčiomis“. J. Vveinhardt dalijosi tiek užsienio šalių, tiek ir Lietuvos geraisiais pavyzdžiais. Mokslininkė pristatė universalios patyčių valdymo sistemos gaires, kurios pasiteisina tiek tarp mėgėjų, tiek tarp profesionalų. Ši sistema apima informavimą apie patį patyčių reiškinį, pranešimo procedūras ir sprendimus. Be to, J. Vveinhardt pasidžiaugė, kad ne tik užsienio miestų savivaldybės rūpinasi apsauga nuo patyčių viešosiose erdvėse, bet pirmieji žingsniai žengiami ir Lietuvoje.

Profesorius dr. Sigitas Kamandulis išsamiai pristatė programą „Du tikslai“ (JAV, Positive Coaching) dalindamasis praktinės patirties įžvalgomis. Pirmasis programos  tikslas pakankamai tradicinis – išmokyti žaisti beisbolą. Šiam tikslui pasiekti vykdomos pratybos ir dalyvaujama beisbolo varžybose Lietuvoje bei užsienyje. Antrasis tikslas – išmokyti vaikus pagarbos žodžiui, treneriui, tėvams, teisėjams ir varžovams. Siekiama sukurti vaikams sveiką ir saugią socialinę aplinką mažinant patyčias, tarpusavio nesutarimus bei skatinant teigiamą elgesį.

O ką daryti treneriui, jeigu didžiausia problema tampa geriausio komandos žaidėjo elgesys? Seminaro pabaigoje vyko aktyvios diskusijos, kuriose beisbolo treneriai kėlė probleminius klausimus, su kuriais neretai tenka susidurti treniruojant jaunuosius sportininkus. Kartu ieškota optimalių sprendimų, aptartos seminare pristatytų patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių diegimo galimybės.

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190.