Renginiai kraunami

Lietuvos sporto universiteto Žinių ir inovacijų perdavimo departamento mokymai

5 lapkričio | 08:00 17:00

Renginys navigacija

Mokymai prasidės lapkričio 5 d.

Daugiau informacijos:
Jolanta Grigonienė,  el. paštas jolanta.grigoniene@lsu.lt, tel. +370 37 302 642.
Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas

 

Mokymų programa Įgyjamos kompetencijos Mokymų trukmė (metai) Mokymų apimtis (akad. val.) Mokymų kaina (EUR)
Skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos, aukšto meistriškumo sporto specialisto kompetencijoms įgyti

 

Aukšto meistriškumo sporto specialistas 1,5 1400 2660*
Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus kompetencijoms įgyti

 

Aukšto meistriškumo sporto instruktorius 1 1000 2970
Skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos, fizinio aktyvumo specialisto kompetencijoms įgyti

 

Fizinio aktyvumo specialistas 1,5 1400 2205*
Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, fizinio aktyvumo instruktoriaus kompetencijoms įgyti Fizinio aktyvumo instruktorius 1 1000 1700

Pastaba.* Vykdant projektą „Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas“, nurodyta kaina yra 30% mažesnė.

Mokymų sąlygos

Kontaktinės paskaitos vyks du kartus per mėnesį (kas antrą savaitgalį) – penktadieniais ir šeštadieniais. Kitos valandos – savarankiškas mokymasis nuotoliniu būdu.
Mokymų pradžia: 2020 11 05
Būtina išankstinė registracija. Registracijos forma čia
Registruojantis reikia sumokėti 50 € mokestį:
Lietuvos sporto universitetas
AB SEB LT04 7044 0600 0332 5574, įmokos kodas 006
Mokėjimo paskirtis – Mokymų registracijos mokestis, vardas, pavardė asmens, kuris dalyvaus mokymuose.
Registracijos mokestis bus įskaičiuotas į kursų kainą. Mokestis negrąžinamas.

 

Papildoma informacija

Jei asmuo dalyvavo tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje, mokymai pripažįstami tinkamais teisei dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu įgyti tik tuo atveju, jei baigtų mokymų akademinių valandų skaičius sutampa su nurodytomis aukštosios mokyklos ir mokymų programų turinys atitinka nustatytus reikalavimus.

Jei asmuo turi įgijęs formaliuoju ir neformaliuoju būdu dalį mokymų programos turinyje esamų dalykų kompetencijų, rezultatai gali būti įskaityti aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigus mokymus įgytos kompetencijos tobulinamos:

  • Aukšto meistriškumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Fizinio aktyvumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Aukšto meistriškumo sporto instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Fizinio aktyvumo instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus.

Įgytos kompetencijos tobulinamos savarankiškai, dalyvaujant nacionalinio ar tarptautinio lygio mokymuose, seminaruose, kursuose, mokslinėse konferencijose šiomis temomis: neformalusis ugdymas, anatomija, sporto edukologija, sporto didaktika, sporto psichologija, judesių fiziologija (kineziologija), judesių biomechanika, sporto biochemija, sporto medicina, sporto sociologija, sporto filosofija, sporto istorija, sporto vadyba, sporto komunikacija, sportininkų reabilitacija, sportininkų mityba, sporto srities teisinis reglamentavimas, sporto etika.

Asmuo, kuris tobulino įgytas kompetencijas, turi turėti nurodytų mokymų baigimą patvirtinančius dokumentus.

Su mokymais susiję dokumentai:

Visi renginiai

Skip to content