Informacija pakviestiesiems studijuoti Lietuvos sporto universitete 2023 m.

Sveikiname visus pakviestuosius studijuoti Lietuvos sporto universitete!

Kad taptumėte tikrais mūsų Universiteto studentais, būtinai turite sudaryti studijų sutartis. Tai atlikti galite tiek elektroniniu būdu http://is.lsu.lt  (nuo rugpjūčio 28 d. 15 val.), tiek atvykę į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 29 d. 8 val.) ik rugpjūčio 30 d. 16 val.

Reikalingi dokumentai studijų sutarčiai pasirašyti:
1) Asmens tapatybės kortelės arba paso kopija (parodant originalą atvykus į Universitetą);
2) 1 asmens fotonuotrauka (3 x 4 cm);
3) Brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (parodant originalą atvykus į Universitetą);
4) Notaro įgaliojimas, jei sutartį pasirašo kitas asmuo;
5) Išrašas iš medicinos dokumentų (forma 068/a) įstojus į visas studijų programas (kitokios sveikatos pažymų formos nepriimamos!). Išrašo pasirašant sutartį nereikia, jį turėkite atvykę studijuoti;
6) Įmokėto registracijos mokesčio kvitas;
7) Sporto pasiekimų kopija.

Nuo stojimo mokesčio atleidžiami ne vyresni nei 24 m. našlaičiai (neturintys abiejų tėvų arba globėjų).
Registracijos mokestis Lietuvos Respublikos ir ES  šalių piliečiams – 45 Eur.
Gavėjas: Lietuvos sporto universitetas
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT047044060003325574
Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas: Registracijos mokestis
Įmokos kodas: 005
Banko kodas: 70440
Mokėtojo kodas: Asmens kodas.
Papildomi dokumentai pagal poreikį:
– tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojams – tai įrodantys dokumentai, suteikantys teisę gauti papildomų balų;
– dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
– suaugusiųjų mokymo centro pažymos kopija apie metinius dalykų pažymius;
– pažymų kopijos apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus;
– diplomo ir jo priedėlio kopijos (jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla).
Norintieji gyventi bendrabutyje turėtų užpildyti prašymą. Prašymą galėsite gauti atvykę įforminti priėmimą.
Priėmimo į aukštąją mokyklą faktas įforminamas aukštosios mokyklos ir studento pasirašoma studijų sutartimi.
Jei kiltų klausimų, drąsiai skambinkite tel. +370 677 69495!