Balandžio 21 d. vyko LKKA Senato posėdis, kuriame išrinkti Akademijos prorektoriai.

Balandžio 21 d. vyko LKKA Senato posėdis, kuriame išrinkti Akademijos prorektoriai. Akademinių reikalų prorektore tapo Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedros vedėja e.prof.p. dr. Rasa Jankauskienė. Ji pakeitė ligšiolinį prorektorių doc.dr. Gediminą Mamkų.

G. Mamkus Akademijos prorektoriumi buvo 8 metus (2001 – 2006 m., 2008 – 2011 m.).

Toliau savo pareigas eis Mokslo reikalų prorektorius prof. dr. Arvydas Stasiulis. Prorektoriumi jis dirbo 1992-1996 m., šias pareigas Akademijoje jis eina nuo 2006 m.

„Tikiuosi, kad naujoji prorektorė bendruomenę sutelks akademinių tikslų įgyvendinimui, sieks gerinti studijų programų kokybę. Profesorius A. Stasiulis tęs pradėtus darbus. Jis gerai išmano mokslinės veiklos subtilybes, mobilizuos dėstytojus pateikti kuo daugiau mokslinės produkcijos“,- pristatydamas kandidatus sakė Akademijos rektorius Albertas Skurvydas.

 

LKKA Akademinių reikalų prorektorė e.prof.p. dr. Rasa Jankauskienė. Mokslo interesų sritis – judesių mokymas. E.prof.p. dr. R.Jankauskienė yra Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo strategijos 2008-2020 metams rengimo grupės, žurnalo „Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas“ redakcinės kolegijos narė, Europos komisijos finansuojamo tarptautinio projekto „European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle Counselling“ (PALC, kurio tikslas – parengti tarptautinę Europos bakalauro programą), koordinatorė LKKA.

 

LKKA Mokslo reikalų prorektorius prof. dr. Arvydas Stasiulis. Mokslo interesų sritis – aerobinio pajėgumo ir bioenergetikos greitoji ir lėtoji adaptacija fiziniams krūviams. Prof. dr. A. Stasiulis yra Europos sporto mokslo kolegijos, mokslinių žurnalų „Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas“, „Sporto mokslas“ redakcinės kolegijos narys, mokslinių straipsnių pasaulio prestižiniuose mokslo žurnaluose bendraautorius.

 

 

 

Interviu su LKKA Akademinių reikalų prorektore e.prof.p. dr. Rasa Jankauskiene galite pažiūrėti:

 

 

Interviu su LKKA Mokslo reikalų prorektoriumi prof. dr. Arvydu Stasiuliu galite pažiūrėti: