Baigiasi LSU koordinuojamas projektas „Šiaurės-Baltijos šalių darnus jaunų talentų ugdymas“

„Trejus metus vykęs Nordplus Horizontal Baltijos šalių trenerių rengimo tinklo projektas, kurį koordinuoja Lietuvos sporto universitetas, baigiasi, tad norime pasidžiaugti pasiektais rezultatais ir įgyta patirtimi“, – sakė šio projekto koordinatorė doc. dr. Kristina Bradauskienė.

Šiame projekte dalyvavo Suomijos, Švedijos, Danijos, Latvijos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijos ir sporto organizacijos, kurioms rūpi trenerių rengimas. Jos talkino priimant svarbius sprendimus Trenerių rengimo programai plėtoti.

„Partnerinių organizacijų dėstytojams ir studentams suteikėme galimybę susipažinti su Trenerių rengimo specifika Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos sporto universitete siūloma Treniravimo sistemų programa bei pasisemti patirties iš partnerių. Projekto metu organizuotose intensyviose programose, seminaruose pastebėjome, kad studentams trūksta žinių apie paauglių treniravimą – tai sudėtingas brandos periodas, reikalaujantis ypatingo dėmesio, įgūdžių bei kompetencijų. Projekte dalyvavo ne tik treniravimo specialistai, bet ir sporto psichologai, fiziologai, kineziterapeutai, tad jie dalijosi teorine ir praktine paauglių treniravimo patirtimi“, – teigė doc. dr. K. Bradauskienė.

Galutinis projekto produktas – 5 ECTS Trenerių rengimo programos modulis, skirtas  įvairiems 10–16 metų paauglių treniravimo aspektams: fiziologiniams, psichologiniams, treniruotės specifikai, trenerio bendravimui su auklėtiniais ir jų tėvais ir kt. Šiame projekte buvo akcentuojama treniravimo filosofija, todėl ir modulyje daug dėmesio skiriama asmeninėms trenerio kompetencijoms plėtoti, visapusiškam jo išprusimui, aplinkos ir kultūros poveikiui. Bus mokoma, kaip išlaikyti ir kurti trenerio bei sportininko savitarpio santykius, kurti ir plėtoti psicho-socialinę aplinką. Be to, bus analizuojama paauglių augimo ypatumai, mokoma taikyti mokslinius tyrimus ir naujus metodus bei kurti ilgalaikius treniravimo planus. Paauglystėje didelė traumų tikimybė, todėl šiame modulyje daug dėmesio bus skiriama traumų prevencijai.

2019–2020 mokslo metais kiekvienoje partnerinėje institucijoje šis modulis bus siūlomas studentams kaip pasirenkamasis. LSU planuojama šį modulį praktiškai įgyvendinti pagal Erasmus+ programą kviečiant dėstytojus ir sausio mėn. pasiūlyti studentams.

Tarptautinių ryšių skyriaus informacija