Baigėsi SMD mokslinė konferencija „Visų mokslų raktas yra klaustukas“

Lietuvos sporto universitete vyko kasmetinė SMD mokslinė konferencija „Visų mokslų raktas yra klaustukas“. Finalinėje konferencijoje dalyvavo IV kurso studentės Živilė Antanaitytė,  Raminta Bartasevičiūtė, Laura Urbanavičiūtė, Goda Kutraitė, Sigita Srimaitytė, Monika Česaitė.

Komisijos nariai: doc. Dr. Vida Ostasevičienė, dr. Aistė Barbora  Ušpurienė, lektorius Antanas Ūsas, dr. Henrikas Paulauskas nusprendė, kad visi pranešimai buvo įdomūs. Pranešėjos buvo gerai pasiruošę, sklandžiai aptarė gautus tyrimo duomenis, padarė išvadas ir pateikė rekomendacijas. Skirtumas tarp pirmą ir šeštą vietas užėmusių studenčių pranešimų vertinimo tik 0,7 balo. Studentės ir jų vadovai bus apdovanoti artimiausiame LSU Senato posėdyje.

Bakalaurai, kurie dalyvavo parengiamojoje ir finalinėje LSU SMD mokslinėse konferencijoje, gaus papildomų balų stodami mokytis į II studijų pakopą. Finalininkes konferencijai ruošė prof. Edmundas Jasinskas, lekt. dokt. Giedrė Jurgelaitienė, dr. Marius Brazaitis, doc. dr. Saulė Sipavičienė, doc. dr. Dalia Mickevičienė, prof. dr. Biruta Švagždienė.

LSU SMD koordinatorė dr. Birutė Statkevičienė