A. Vokietaičio ir G. Vokietaitytės-Amonienės knygų kolekcijos paroda bibliotekoje

Sausio 17 d. bibliotekoje atidaryta paroda ,, Algirdo Vokietaičio ir Gražinos Vokietaitytės-Amonienės knygų kolekcija“.

Žymaus sporto ir visuomenės veikėjo, Aukštųjų kūno kultūros kursų dėstytojo (1939-1941 m.), Kūno kultūros rūmų direktoriaus (1941-1943 m.), vieno iš  Lietuvos fizinio auklėjimo sistemos teorijos pagrindų kūrėjų, plaukimo trenerio  A. Vokietaičio (1909-1994) ir jo jauniausios sesers, aktyvios sporto puoselėtojos G. Vokietaitytės-Amonienės (1915-2018) knygų kolekcija LSU bibliotekai padovanota 1997 m.  Kolekciją sudaro įvairių leidimo metų, kalbų ir tematikos knygos, iš viso 58 leidiniai. Kalbiniu aspektu daugiausia knygų yra vokiečių kalba, kiek mažiau – anglų kalba. Tai knygos apie šokio mokyklas ir istoriją, apie gimnastiką, plaukimą ir kitas sporto šakas.

Parodoje taip pat eksponuojama G. Vokietaitytės-Amonienės parengta ir išleista knyga  A. Vokietaitis (2003). Raštai.

Paroda skirta LSU bibliotekos 75 – mečiui.

Kviečiame apsilankyti.