Rita Gruodytė-Račienė

 

 

 

Dr. RITA GRUODYTĖ-RAČIENĖ

Docentė

 

 

El. paštas: rita.gruodyte@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1995 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU). Įgyta kūno kultūros dėstytojo specialybė.

1997 m. baigė magistrantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete. Įgyta specialybė – profesinio mokymo vadyba.

1995—1997 m. šokėja, šokio teatras „Aura“.

1995—1997 m. Vytauto Didžiojo universiteto sporto centro vyr. aerobikos instruktorė.

1998—2000 m. Sabonio sporto klubas “World Class“.

Nuo 2006 m. LSU dėstytoja.

2010 m. apginta daktaro disertacija Tartu universitete, Tartu, Estija. Disertacijos tema - “Relationships between bone parameters, jumping height and hormonal indices in adolescent female athletes“ („Ryšiai tarp kaulų mineralinio tankio, šoklumo ir hormonų rodiklių paauglių sportininkių tarpe“).

2011—2012 m. dirbo moksline tyrėja, Kineziologijos institute, Saskačevano universitetas, Saskatūnas, Saskačevanas, Kanada. 

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Fizinis aktyvumas ir sveikata;

Kūno kultūra;

Pediatrijos endokrinologija;

Kinantropometrija;

Treniravimo mokslai.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Smegenys ir griaučių raumenys“.

Mokslininkų grupės ,,Moksleivių protas ir raumenys“ vadovė.

Mokslininkų grupės ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Jackowski, S.A.; Baxter-Jones, A. D. G.; Gruodytė-Račienė, Rita; Kontulainen, S. A.; Erlandson, M. C. A Longitudinal Study Of Bone Area, Content, Density, And Strength Development At The Radius And Tibia In Children 4 – 12 Years Of Age Exposed To Recreational Gymnastics // Osteoporosis International. London: Springer London Ltd. ISSN 0937-941X. 2015, vol. 26, no. 6, p. 1677-1690. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Clinical Medicine (Thomson ISI); SCOPUS; EMBASE; EBSCO; CSA; CAB International; Academic OneFile; AGRICOLA]. [cit. rod.: 4,169, kat. cit. rod.: 4,085 (2014 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2016))].
 2. Gruodytė-Račienė, Rita; Erlandson, M. C.; Jackowski, S.A.; Baxter-Jones, A. D. Structural Strength Development At The Proximal Femur In 4- To 10-Year-Old Precompetitive Gymnasts: A 4-Year Longitudinal Hip Structural Analysis Study // Journal of Bone and Mineral Research. Hoboken: Wiley-Blackwell. ISSN 0884-0431. 2013, vol. 28, no. 12, p. 2592-2600. [Science Citation Index; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Life Sciences (Thomson ISI); BIOSIS Previews (Thomson ISI); Scopus]. [cit. rod.: 6,589, kat. cit. rod.: 4,096 (2013 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2016))].
 3. Jürimäe, Jaak; Gruodytė, Rita; Saar, Meeli; Cicchella, Antonio; Stefanelli, Claudio; Passariello, Catherine; Maasalu, Katre; Jürimäe, Toivo; Von Duvillard, Serge P.. Plasma visfatin and adiponectin concentrations in physically active adolescent girls: relationships with insulin sensitivity and body composition variables // Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. ISSN 0334-018X. 2011, vol. 24, no. 7-8, p. 419-425. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]. [cit. rod.: 0,875, kat. cit. rod.: 2,939 (2011 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2016))].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Laimėtas LMT konkursas funding by the Research Council of Lithuania on the project “The competitive funding of short-term researcher visits” for international conference of AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique // International Association for Physical Education in Higher Education), July 8-13th, 2015, Madrid, Spain (reg. No. KEL-15144).
 2. Projekto (2013-2015) ,,Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimai bei lemiantys veiksniai“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM.
 3. Awarded funding from the Saskatchewan Health Research Foundation (SHRF) #2436 for Postdoctoral Fellowship – 2011-2012.
 4. Member of the Estonian Science Foundation grant project GKKSP8068 (grant holder prof. T. Jürimäe) – 2006-2010.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Fizinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (I pakopa);

Netradicinis fizinis aktyvumas (I pakopa / Erasmus);

Kūno kultūros pamokos didaktika (I pakopa);

Youth Physical Activity (Erasmus);

Modernių kūno kultūros teorijų analizė (kaip atskiras kursas, vėliau sudėtinė studijų modulio “Mokinių kūno kultūros inovacijų laboratorija” dalis II pakopos studentams);

Kūno kultūros programų modeliavimas ir valdymas (II pakopa);

Outdoor Fitness Activities (anglų k.) (5 ECTS; I pakopa);

Teaching Didactics & Physical Activity (anglų k.) (5 ECTS, I pakopa);

Fizinio ugdymo mokslo naujovės (10 ECTS; II pakopa).

     

 

 • Kita

Nuo 2016-05 l.e.p. direktorė studijų programos “Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena” (“European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle (PAL)”), t.y. 3,5 metų trukmės studijos anglų kalba, patengtos aštuonių Europos universitetų/partnerių konsorciumo.

2014-iki dabar Projekto Šiaurės-Baltijos šalių fizinio aktyvumo jungtys (Nordic–Baltic Physical Activity Bridges (NBPAB)) darbo grupių susitikimų organizavimas ir vykdymas: Kaunas 2014-12; Ryga (Latvija) 2015-02; Notodden (Norvegija) 2015-11; Laugarvatn (Islandija) 2016-04.

2012-iki dabar LSU atstovė Nordplus Idrott tinkle, apimančiame Šiaurės ir Baltijos šalių sporto mokslo ir kūno kultūros aukštąsias mokyklas (koordinatoriai – Pietų Danijos universitetas, Odensė, Danija).

2012-2014 studijų programos “Kūno kultūra” (I ir II pakopa) tarptautinė koordinatorė.

2010-2011 studijų programos “Kūno kultūra” koordinatorė.

2009-2010 LKKA atstovė tarptautiniame sporto ir sveikatos mokslo tinkle (International Network of Sport and Health Sciences (INSHS)).

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Ritos Gruodytės - Račienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje