Romualdas Malinauskas

 

 

 

Dr. ROMUALDAS MALINAUSKAS
Profesorius

 

 

Tel. nr.: +370 37 302 657

El. paštas: romas.malinauskas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1984 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą.

1994 m. baigė Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetą.

1999 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) apgynė daktaro disertaciją.

2000 m. suteiktas docento vardas.

2006 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Nuo 2008 m. LSU Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros vedėjas.

LSU Edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkas.

LEU, KTU, LSU, ŠU Bendros doktorantūros komiteto LSU koordinatorius.

Nuo 2011 m. LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius.

Taip pat jis yra LSU Senato narys.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Socialinio ugdymo ir psichologijos rengimo technologijos;

Edukologija;

Sporto psichologija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupės ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ narys.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija. Self-reported physical inactivity and health complaints: a cross-sectional study of Lithuanian adolescent schoolgirls // Cadernos de Saúde Pública=Reports in Public Health Rio de Janeiro: Cadernos Saude Publica. ISSN 0102-311X. 2015, vol. 31, no. 5, p. 981-988.
 2. Malinauskas, Romualdas. Dynamics of values held by future sports teachers: a longitudinal study // South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. Matieland: Stellenbosch University. ISSN 0379-9069. 2015, vol. 37, no. 1, p. 77-86. [Social Sciences Citation Index (Web of Science)].
 3. Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Mamkus, Gediminas; Venckūnas, Tomas. Personality traits and exercise capacity in male athletes and non-athletes // Perceptual and Motor Skills. Missoula : Ammons Scientific. ISSN 0031-5125. 2014, vol.118, no. 1, p. 145-161. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Current Contents / Social & Behavioral Sciences (Thomson ISI)].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Doc. dr. Žermena Vazne, Latvijos sporto pedagogikos akademija, Latvija.

Doc. dr. Miloš Bednář, PhD, Prahos Karlo universitetas, Čekija.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

Dalyvauja tarptautinio mokslinio projekto COST OC-2016-1-20432 ,,Promoting safe sport practices and preventing sport-related harmful behaviors across life span", pateikto Europos Komisijai, rengimo grupėje.

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Kontautienė, V. (2015). “Savikontrolės gebėjimų ugdymo kūno kultūros pamokų metu įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fiziniams gebėjimams” (konsultantas).
 2. Kočergina, N. (2015). “Skirtingo meistriškumo biatlonininkių (-ų) sportinio rengimo modeliavimas” (Tarybos narys).
 3. Ušpurienė, A. B. (2015). “Sportinių šokių jaunučių amžiaus (9-11 metų) šokėjų rengimo modeliavimas” (Tarybos pirmininkas).
 4. Mickūnienė, R. (2015). „Paauglių antsvorio ir nepasitenkinimo savo kūnu mažinimo edukacinės programos veiksmingumo vertinimas“ (Tarybos narys).
 5. Kočergina, N. (2015). ,,Skirtingo meistriškumo biatlonininkių (-ų) sportinio rengimo modeliavimas“ (Tarybos narys).
 6. Brusokas, A. (2014). ,,Jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumas ir jo ugdymo ypatumai“ (mokslinis vadovas).
 7. Trinkūnienė, L. (2014). ,,Kūno kultūros mokytojų dalykinės pozicijos ir savijautos sąsaja“ (Tarybos pirmininkas).
 8. Rakauskienė, V. (2013). ,,Vyresniųjų klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas taikant edukacinį konsultavimą mokykloje“ (Tarybos pirmininkas).
 9. Maciulevičienė, E. (2013, eksternu). ,,Kauno m. vidutinio amžiaus gyventojų pozicijos kaita dėl fizinio aktyvumo laisvalaikiu“ (Tarybos pirmininkas).
 10. Matulaitis, K. (2013). ,,Sabonio krepšinio centro jaunųjų krepšininkų treniravimas(is)“ (Tarybos pirmininkas).
 11. Majauskienė, D. (2013). „Olimpizmo raiška ir dermė su mokyklos kultūra ir prosocialiu elgesiu“ (oponentas).
 12. Jurevičienė, V. (2013). ,,Judesių valdymo atsigavimo dinamika po kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcijos“ (Tarybos narys).
 13. Pajaujienė, S. (2012). ,,Paauglių požiūris į savo kūną ir edukacinės programos poveikis jo koregavimui“ (konsultantas).
 14. Motiejūnaitė, K. (2012). ,,Užduoties sudėtingumo poveikis greitų ir tikslių judesių mokymui(si)“ (Tarybos pirmininkas).
 15. Kreivytė, R. (2012). ,,Skirtingų mokymo (si) metodikų bei pagalbinių priemonių taikymo poveikis baudos metimų tikslumui“ (Tarybos narys).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Sporto ir fizinio ugdymo psichologija;

Kūno kultūros edukologija ir psichologija;

Švietimo organizavimo sistemos ir švietimo organizacijų elgsena;

Psichologija;

Pedagogika ir psichologija (bendroji, sporto ir specialioji);

Sporto ir didžiojo sporto psichologija.

     

 

 • Kita

European Researcher ISSN 2219-8229. E-ISSN 2224-0136 redaktorių kolegijos narys;

European Journal of Contemporary Education ISSN 2304-9650. E-ISSN 2305-6746 redaktorių kolegijos narys;

Physical education of students ISSN:1993-4343 (Online); 1993-4335 (Print) redaktorių kolegijos narys;

Baltic Journal of Sport and Health Sciences. ISSN 1392-5644 redaktorių kolegijos narys;

European Journal of Physical Education and Sport Science. ISSN 501-1235 redaktorių kolegijos narys.

Sporto mokslas ISSN 1392-1401. E-ISSN 2424-3949 redaktorių kolegijos narys.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Romualdo Malinausko mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje