Žurnalo „Reitingai“ vertinime – aukštos pozicijos LSU akademiniam pasauliui ir tarptautinėms studijoms

Žurnalas „Reitingai“ paskelbė naujausius aukštųjų mokyklų vertinimus. Geriausio vertinimo Lietuvos sporto universitetas (LSU) sulaukė pagal reitingo kriterijus „Esamas ir ateities akademinis personalas“, „Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje“ ir „Studentai ir studijos“.

Pagal reitingo kriterijų „Esamas ir ateities akademinis personalas“ LSU yra trečias iš vienuolikos valstybinių universitetų Lietuvoje – surinko 6,59 iš galimų surinkti 10 taškų.

Čia buvo vertinama:

 1. Dėstytojų iki 35 metų skaičiaus santykis su visais dėstytojais. (1 tšk.) NŠA, Universitetai
 2. Mokslo / meno daktarų santykis su visais dėstytojais. (3 tšk.) NŠA ir Universitetai
 3. Pripažintų menininkų santykis su visais dėstytojais. (1 tšk.) Universitetai
 4. Studentų, 2020 m. apsigynusių mokslo / meno daktaro disertacijas santykis su visais 2016 m. į doktorantūrą įstojusiais doktorantais. (4 tšk.) LMT, NŠA, Universitetai
 5. Trečiosios (doktorantūros) pakopos studijų krypčių. (1tšk.) LMT, NŠA.

Pagal reitingo kriterijų „Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje“ LSU yra penktas iš vienuolikos valstybinių universitetų Lietuvoje – surinko 8,31 iš galimų surinkti 15 taškų.

Čia buvo vertinama:

 1. Užsienio kalba dėstomų akredituotų studijų programų (kuriose 2020–2021 m. m. studijavo studentų) skaičiaus santykis su visomis studijų programomis (kuriose 2020–2021 m. m. studijavo studentų). (1 tšk.) Universitetai, NŠA, SKVC
 2. Akredituotų jungtinių su užsienio universitetais („joint degree“) studijų programų (kuriose 2020–2021 m. m.  studijavo studentų) santykis palyginti su visomis akredituotomis studijų programomis (kuriose 2020–2021 m. m.  studijavo studentų). (1 tšk.) Universitetai, NŠA
 3. Pirmos pakopos ir vientisųjų studijų studentų užsieniečių, studijuojančių visą studijų programą ir siekiančių mokslo laipsnio (2020–2021 m. m.), skaičiaus santykis su visais pirmos pakopos ir vientisųjų studijų studentais. (2 tšk.) Universitetai, NŠA
 4. Antros pakopos ir laipsnio nesuteikiančių, rezidentūros studijų programų studentų užsieniečių, studijuojančių visą studijų programą ir siekiančių mokslo laipsnio (2020–2021 m. m.), skaičiaus santykis su visais antros pakopos ir laipsnio nesuteikiančių, rezidentūros studijų programų studijų studentais. (3 tšk.) Universitetai, NŠA
 5. Trečios pakopos studijų studentų užsieniečių, studijuojančių visą studijų programą ir siekiančių mokslo laipsnio (2020–2021 m. m.), skaičiaus santykis su visais trečios pakopos studijų studentais. (3 tšk.) Universitetai, NŠA
 6. Studentų mainai: 2019 m. pagal „Erasmus“ mainų programą išvykusių studentų santykis su visais studentais, studijavusiais 2019–2020 m. m. (1 tšk.) SMPF
 7. Studentų mainai: 2019 m. pagal „Erasmus“ mainų programą atvykusių studentų santykis su visais studentais, studijavusiais 2019–2020 m. m. (1 tšk.) SMPF
 8. Akademinio personalo mainai: 2019 m. pagal „Erasmus“ akademinių mainų programą atvykusių (iš užsienio šalių) darbuotojų santykis su visu aukštosios mokyklos sąlyginiu akademiniu akademiniu personalu, dirbusiu 2019–2020 m. m. (1 tšk.) NŠA
 9. Akademinio personalo mainai: 2019 m. m. pagal „Erasmus“ akademinių mainų programą išvykusių akademinių darbuotojų santykis su visu aukštosios mokyklos sąlyginiu akademiniu personalu, dirbusiu 2019–2020 m. m. (1 tšk.) NŠA
 10. Akademinių darbuotojų užsieniečių, dirbančių nuolatos (pagal darbo sutartį) (2020–2021 m. m. ) santykis su visais dėstytojais. (1 tšk.) Universitetai, NŠA.

Pagal reitingo kriterijų „Studentai ir studijos“ LSU yra aštuntas iš vienuolikos valstybinių universitetų Lietuvoje – surinko 18 iš galimų surinkti 25 taškų.

Čia buvo vertinama:

 1. Gabiausių abiturientų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus balais nuo 86iki 100ir įstojusių (2020 m.) skaičiaus santykis su visais studentais (2020-2021 m. m.), priimtais studijuoti į pirmosios (bakalauro) pakopos bei vientisųjų studijų pirmąjį kursą. (5 tšk.) LAMA BPO
 2. Studentų, įstojusių į pirmosios (bakalauro) pakopos ir vientisųjų studijų programas pirmu pageidavimu dalis, palyginti su visais studentais, priimtaisiais (2020m.) į šios pakopos studijų programas. (1 tšk.) LAMA BPO
 3. Pirmo kurso: pirmosios (bakalauro) pakopos ir vientisųjų studijų programų studentų, gaunančių valstybės finansuojamus studijų krepšelius ir / ar stipendijas,santykis su visais studentais (2020m. priimtais į pirmą kursą). (1 tšk.) LAMA BPO, Universitetai NŠA
 4. I pakopos ir vientisųjų studijų studentų, nutraukusių studijas, dalis palyginti su visais I pakopos ir vientisųjų studijų studentais (5tšk.)
 5. Antrosios (magistrantūros) pakopos ir laipsnio nesuteikiančių rezidentūros studijų programų pirmo kurso studentų, gaunančių valstybės finansuojamus studijų krepšelius ir/ar stipendijas, santykis su visais studentais (2020m. priimtais į antrosios pakopos pirmąjį kursą). (1tšk.) LAMA BPO, Universitetai, NŠA
 6. Antrosios pakopos ir rezidentūros studijų studentų, nutraukusių studijas, dalis palyginti su antrosios pakopos ir rezidentūros studijų studentais (5tšk)
 7. Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų vietų (2020 m.) (1tšk.) NŠA, LMT, Universitetai
 8. Trečiosios pakopos studijų studentų, nutraukusių studijas, dalis palyginti su visais studijuojančiais doktorantūroje (5tšk.)
 9. Sąlyginio akademinio personalo (skaičiuojami sąlyginiai akademiniai darbuotojai, dirbantys visu etatu) ir studentų skaičiaus santykis. (1 tšk.) NŠA, Universitetai

Universitetai buvo vertinami pagal 38 skirtingus parametrus, kurie sugrupuoti į penkis stambius kriterijus. Be jau anksčiau minėtų kategorijų, aukštosios švietimo mokyklos dar buvo vertinamos pagal kriterijus „Mokslo, meno ir/ar sporto veikla bei personalo pasiekimai“ ir „Alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai“.

Parengta pagal žurnalo „Reitingai“ informaciją