Vasario mėn. bibliotekos nuotoliniai mokymai

2024 m. VASARIO mėn. LSU Bibliotekos nuotolinių mokymų planas 

Vasario mėn. 06, 27 d.  15.30 val. 

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks 

Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus. 

Vasario mėn. 07, 21 d.  15.30 val. 

Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieška Clarivate Analytics, Scopus duomenų bazėse 

Suteikiama informacija apie LSU mokslininkų (publikacijų) vertinimą Lietuvoje ir pasaulyje, vertinimo metodą bibliometriją/mokslometriją ir pagrindines jų duomenų bazes Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus bei jų naudojamus vertinimo rodiklius IF, AIF, SNIP. Taip pat sužinosite, kaip apskaičiuoti H indeksą, kaip pasirinkti tinkamą leidinį publikuotis ir išvengti grobuoniškų žurnalų. 

Vasario mėn. 13, 29 d.  15.30 val. 

LSU prenumeruojamos duomenų bazės

Supažindiname su Universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios teikia prieigą prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų ir kitų dokumentų. Sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką.

Vasario mėn. 15 d. 15.30 val.

Naujų elektroninių išteklių pristatymas

Susipažinsite su LSU bibliotekos naujai prenumeruojamais elektroniniais ištekliais:el. žurnalais „Journal of Teaching in Physical Education“ ir „Strength & Conditioning Journal“ bei  duomenų baze Visible Body Web Suite .

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodame pažymas. 

Laukiame prisijungiant per Microsoft Teams. Prisijungimo nuorodos siunčiamos su kiekvienos savaitės mokymais.

Informacija teikiama el. paštu: vilija.bukauskiene@lsu.lt