LSU atstovės dalyvavo Nordplus Horizontal projekto partnerių susitikime Tartu

Lietuvos sporto universitetas (LSU) jau antrus metus koordinuoja tarptautinį projektą Nordic-Baltic Learning Environment for Movement Affordances („Šiaurės ir Baltijos šalių mokymosi aplinka fiziniam aktyvumui“). LSU atstovės Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros doc. dr. Renata Rutkauskaitė, doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė, dr. Kristina Visagurskienė ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Čikotienė dalyvavo antrajame partnerių susitikime Tartu universitete (Estija).

Susitikimo dalyviai analizavo į projektą įsitraukusių šalių duomenis apie mokyklų aplinkas, siūlomas galimybes bei realiai vykdomas veiklas, fiziniam aktyvumui naudojamas priemones ar aplinkas. Be to, aptarė ir mokinių nuomones apie esamas galimybes bei pageidavimus ar prašymus fizinio aktyvumo aplinkoms gerinti. Projekto dalyvių surinktus duomenis planuojama panaudoti rengiant mokslinį straipsnį.

LSU atstovės su užsienio kolegomis viešėjo trijose Tartu bendrojo lavinimo mokyklose, kuriose į pamokų tvarkaraštį jau įtrauktas fizinis aktyvumas per pertraukas, o per įvairių mokomųjų dalykų pamokas – trumpos aktyvios pauzės. Mokytojai dalijosi patirtimi, demonstravo vaikams suteiktas galimybes. Aktyvias moksleivių pertraukas stebėjusios LSU atstovės džiaugėsi, kad kaimynai estai jau gerokai pažengę stiprindami vaikų fizinį aktyvumą.

Primename, kad projekto tikslas yra ištirti Šiaurės ir Baltijos šalių mokyklų aplinkų teikiamas fizinio aktyvumo galimybes, parengti rekomendacijas ir sukurti studijų modulį studentams, siekiant ugdyti inovatyvius kūno kultūros mokytojus bei fizinio aktyvumo specialistus. Modulis bus paremtas gerąja tarptautine patirtimi, studentai galės visa tai išmėginti praktiškai. Be to, dėstytojai, studentai ir kitų organizacijų atstovai įgaus tarptautinės patirties bei pagilins savo kompetencijas.

Tarptautinių ryšių skyriaus informacija