Universitetas bendradarbiaus su Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija

Lietuvos sporto universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija. Ją parašais įtvirtino Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorė Diana Rėklaitienė ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas, LSU docentas, mokslų daktaras Kęstutis Skučas.

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidento pareiga – atstovauti Lietuvos neįgaliųjų, turinčių judėjimo aparato sutrikimus, sporto interesus respublikos ir tarptautinėse neįgaliųjų sporto organizacijose, organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos čempionatus ir kitas varžybas, sudaryti sąlygas jose dalyvauti geriausiems sportininkams, tarpininkauti klubams sudarant bendradarbiavimo sutartis su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

„Kviečiu universiteto dėstytojus ir mokslininkus bendradarbiauti teikiant metodinę pagalbą, rūpinantis trenerių ir sporto klubų vadovų kvalifikacijos kėlimu, organizuojant respublikinius ir tarptautinius seminarus ar konferencijas, vykdant įvairius projektus, atliekant mokslinius tyrimus su neįgaliais sportininkais“, – sakė Federacijos prezidentas.

Rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė diskutavo su K. Skuču apie tai, kad svarbu skatinti ne tik aukšto meistriškumo sporto renginius, bet ir įvairias fizinio aktyvumo veiklas, skirtas neįgaliesiems. Kalbėta apie galimybes dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose bei studentų praktikos atlikimo neįgaliųjų sporto klubuose.

Daugiau apie socialinį partnerį skaitykite: http://www.lnsf.lt/

Žinių ir inovacijų perdavimo departamento informacija