Universitetas bendradarbiaus su Lietuvos imtynių federacija

Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė ir Lietuvos imtynių federacijos prezidentas Giedrius Dambrauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatė plėtoti imtynių sporto šakos, neformaliojo švietimo bei mokslinių tyrimų veiklas.

LSU kvies partnerius kelti kvalifikaciją Universitete, dalyvauti čia rengiamuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.

Federacija įsipareigoja Universiteto personalui teikti rekomendacijas tobulinant studijų programas, dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir testavimuose, sudaryti sąlygas LSU studentams atlikti praktiką.

Lietuvos imtynių federacijos prezidentas G. Dambrauskas paminėjo, kad vis didėja konkurencija elitiniame imtynių sporte ir labai reikalinga vadovautis naujausiais sporto mokslo pasiekimais, norint iškovoti aukščiausias vietas tarptautinėse arenose. Todėl bendradarbiavimas su LSU mokslininkais rengiantis olimpinėms žaidynėms gali būti ypač naudingas. Be to, anot Federacijos prezidento, aktualu bendradarbiauti supažindinant su imtynių sporto šaka ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, nes ši sporto šaka skatina bazinių motorinių įgūdžių formavimą, ugdo valią ir garbingą elgesį.

Partneriai planuoja rengti bendrus projektus, susijusius su sporto mokslo, švietimo ir sporto veiklomis.