Tęsiamos projekto „Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas“ veiklos

Lietuvos sporto universitetas (LSU) tęsia projekto „Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr.SRF-KT-2019-1-0014) veiklas. Antrame projekto etape vykdomi mokymai, kurių metu projekto dalyviai  išklausys  keturis modulius: “Sporto etika”, “Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas ir treniravimo ypatumai“, „Fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo testavimas bei vertinimas“, „Neįgaliųjų asmenų fizinis aktyvumas ir treniravimo ypatumai“. Mokymai bus organizuojami rugpjūčio-balandžio mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pakviesta dalyvauti per 100 aukštąjį, bet ne sporto krypties, išsilavinimą turinčių asmenų. Baigę mokymus dalyviai turės išlaikyti kompetencijų vertinimo egzaminus. Išlaikę gaus mokymų (20 kreditų) baigimo pažymėjimus.

Projekto trukmė – dveji metai, per kuriuos projekto dalyviai lankys mokymus, o dalis jų galės save išbandyti kaip neįgalių vaikų ir jaunuolių plaukimo treneriai. LSU lektoriai parengė metodinę knygą, kuri padės projekto dalyviams pagilinti žinias sporto etikos, vaikų treniravimo, sportininkų parengtumo testavimo ir neįgaliųjų fizinio aktyvumo bei sportinės veiklos organizavimo srityse.

Šiuo projektu siekiama užtikrinti kokybišką fizinio aktyvumo ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Kvalifikuotiems fizinio aktyvumo ir sporto specialistams rengti sukurta projekto programa, atliepianti šiuolaikines fizinio aktyvumo ir sveikatinimo bei sporto sektoriuose išryškėjusias problemas: sporto etikos pažeidimai, dopingo vartojimas, smurtas (priekabiavimas), rasizmas, netolerancija bei diskriminacija, motyvacijos likti sporte nebuvimas. Įvairių sporto šakų treneriai ir fizinio aktyvumo specialistai privalo turėti tinkamą kvalifikaciją, žinių ir įgūdžių, kurie užtikrintų kokybišką įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų rengimą bei fizinio aktyvumo paslaugų gyventojams teikimą.

Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.