Teminio bibliotekininko paslaugos

Atsako į temines bibliografines užklausas.

Bendradarbiauja su katedromis, analizuoja dėstytojų ir studentų informacinius poreikius, pristato naujas bibliotekos paslaugas.

Renka, analizuoja, sistemina ir pateikia el. erdvėje vartotojams informaciją tam tikromis temomis.

Praveda pirmo kurso studentams įvadinius mokymus.

Supažindina užsienio studentus, atvykstančius pagal tarptautines mainų programas, su bibliotekos turimais resursais ir naudojimosi tvarka.

Rengia naudojimosi duomenų bazėmis bei kitais elektroniniais ištekliais informacinę medžiagą.

Rengia ir praveda nuolat vykstančius mokymus studentams aktualiomis temomis ( bibliotekos pristatymas, leidinių paieška el. kataloge, Lietuvos virtualioje bibliotekoje, leidinių užsakymas, pratęsimas, paieškos strategija, informacijos paieška duomenų bazėse bei kituose el. ištekliuose, nuotolinis prisijungimas prie DB ir kt. klausimais ).

Vykdo individualias ir grupines temines konsultacijas kaip atlikti paiešką bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse.

Konsultuoja vartotojus apie bibliotekos paslaugas, informacijos paiešką bibliotekos el. kataloge bei kituose bibliotekos skaitytojams prieinamuose elektroniniuose informacijos šaltiniuose.

Kreipkitės  el. paštu vilija.bukauskiene@lsu.lt arba tel. 8 690 09937