Taryba skiria doc. dr. Dianą Rėklaitienę Lietuvos sporto universiteto rektore

Taryba, vadovaudamasi Lietuvos sporto universiteto statuto 24 punkto 7 papunkčiu,  LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo (patvirtintas LSU Tarybos posėdyje 2018-10-19 Protokolo Nr. 12 (nutarimas Nr. 12-1) 24 punktu bei 2018-12-14 Tarybos posėdžio (Protokolo Nr. 18) nutarimu Nr. 18-1 į Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus pareigas skiria  doc. dr. Dianą Rėklaitienę.

Tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas